- Det var en positiv avgjørelse av politikerne. Da kan vi vel snart sette spaden i jorda, sier Tore Ramsland på Søgne Bilservice til N247 onsdag ettermiddag. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv.)

Enstemmig for utvidelse av Tappen

  Nicolai Prebensen
  28. feb 2018
  15:10
Et enstemmig plan- og miljøutvalg gikk onsdag inn for å godkjenne Søgne Bilservices planer om å utvide bygningsmassen på bensinstasjonsområdet på Lunde. Det er utvidelse av dekkhotellet, kontorer og vaskehaller som skal komme i nybygget på stedet.

- Vi må bare utvide
 
Reguleringsplan
Lunde har en reguleringsplan fra 2005 som legger til rette for forretninger og beboelse og i planene ligger en føring på at biltrafikk skal legges på nordsiden av bebyggelsen i området.

- Disse planene har gått ut på dato. Det var en god plan i 2005, men utviklingen har vist seg å ta en annen retning enn vi forutså. Tappen driver godt, og vi bør gi dem en mulighet til å forsette den gode utviklingen, sa Torfinn Kleivset (KrF).

- Det er ingen vits i å ta opp igjen reguleringsplanen før det kommer større planer. Dette er ikke et veldig stort tiltak, sa FrPs Bernt Ludvig Daland.

Enstemmig
Høyre fremmet et forslag om å gi dispensasjon i saken og Bodil Langenes la frem  følgende forslag:

En dispensasjon i denne saken vil ikke svekke intensjonen i gjeldende plan vesentlig. Det er flere forhold som tilsier at gjeldende plan ikke vil bli realisert. Det er flere endrede forhold siden planen ble vedtatt i 2005. Dette er en utvidelse av et bygg som allerede ligger i trase’ for påtenkt ringvei. Etablering av ringveien vil føre til store problemer for eksisterende næringsliv på Lunde. Peker i denne forbindelse på parkering ved Coop Ekstra samt kjøremønster i forbindelse med dagens drift av bensinstasjon og dekkhotell. Slik forholdene har utviklet seg på Lunde vil det ikke være behov for endret reguleringsplan på flere år og det vil derfor være urimelig å måtte foreta en slik omregulering for et relativt lite tilbygg.

Fordeler og ulemper
Det er klar overvekt av fordeler i å vedta dispensasjon i denne saken. Tiltakshaver driver næring i området og har behov for utvidelse. Det er en relativ liten endring. Det er viktig å støtte opp under næring i Lundeområdet slik at det ikke bare etableres boliger.

Ulempen er å fravike eksisterende plan. Realisering av eksisterende plan er imidlertid meget fjern og det må derfor være fult forsvarlig å ta dette som en dispensasjon.
Sist oppdatert 22.06.2018 klokken 13:51 av Nicolai Prebensen

Omtrent slik blir tilskuddet til Tappens bygningsmasse. Skissen er ikke målsatt. (Foto: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no