Kommunestyresalen onsdag

Plan- og miljøutvalget live onsdag formiddag: Får Søgne Bilservice utvide?

  Nicolai Prebensen
  27. feb 2018
  20:13
Miljø- og planutvalgsmøtet i Søgne starter onsdag klokken 09.00.

 • PS 30/18 Søknad om dispensasjon for diverse tiltak – GB 28/416 – Rauna.
 • PS 28/18 Godkjenning av protokoll fra møte 24.01.2018
 • PS 29/18 Referatsaker 28.02.2018
 • RS 2/18 Fylkesmannen opprettholder kommunens reguleringsvedtak - reguleringsplan for Åros felt C.
 • RS 3/18 Fylkesmannen opprettholder kommunens vedtak - behandling av klage over godkjent søknad om dispensasjon for oppføring av garasje
 • PS 30/18 Søknad om dispensasjon for diverse tiltak - GB 28/416 - Rauna
 • PS 31/18 Klage på vedtak med vilkår - Tilbygg med ny garasje - GB 18/170 - Støbakken 16
 • PS 32/18 Søknad om dispensasjon fra reguleringsformålet - Tilbygg til eksisterende bygg - GB 71/183 og 71/192 - Lundeveien 116 C
 • PS 33/18 Søknad om dispensasjon - arealoverføring, fritidsbolig og sjøbod - GB 26/65 - Okse - GB 26/4 - GB 26/61
 • PS 34/18 Søknad om dispensasjon - bruksendring av sjøbod, oppføring av bod - GB 15/7 - Nodenesveien 27
 • PS 35/18 Søknad om dispensasjon - tilbygg til to anneks - GB 20/143 - Prestebukta 27
 • PS 36/18 Søknad om dispensasjon for etablering av avløpsledning mellom Åros og Ny-Hellesund
 • PS 37/18 Søknad om dispensasjon for etablering av pumpehus og brygge - GB 21/71 - Monsøya
 • PS 38/18 Søknad om dispensasjon for å rive eksisterende hytte samt oppføring av ny hytte - GB 24/37 - Amfenesveien 195
 • PS 39/18 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen - fradeling til tomannsbolig - GB 18/116 - Furumoen 3
 • PS 40/18 Søknad om dispensasjon for fradeling av tomter - GB 16/11 - Pålsnesveien 72
 • PS 41/18 Søknad om dispensasjon for utvidelse av vei - GB 23/817 - Tingstuveien 18 C
 • PS 42/18 Søknad om dispensasjon for utvidelse av levegg ved brygge, samt
 • oppføring av levegg - GB 47/101 - Frøyslandsveien 54
 • PS 43/18 Søknad om dispensasjon for etablering av bolig - garasje - utslippsanlegg - GB 10/15 - Vognsneset 31
 • PS 44/18 Klagebehandling: Søknad om dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - GB 13/73 - Langenesveien 337 C
 • PS 45/18 Eventuelt 28.02.2018
 • PS 46/18 Førstegangsbehandling - Områderegulering for Øygardsheia nord (Langenesåsen) Plan ID 201601 Ettersendt 21.02.18
 • PS 47/18 Førstegangsbehandling - Detaljregulering for Rådhusveien 36 og 38 - Plan ID 201613 Ettersendt 21.02.18
 • PS 48/18 Sluttbehandling - Områderegulering for Leireheia plan ID 201220 Ettersendt 21.02.18
 • PS 49/18 Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - GB 26/66 - Okse 50 21.02.18 Ettersendt
 • PS 50/18 Søknad om dispensasjon - tilbygg til sjøbod - fasadeendring -
 • tilknytning til vann og avløp - GB 17/6 - Langenes Ettersendt 21.02.18
 • PS 51/18 Førstegangsbehandling av detaljreguleringsplan for Nodenesveien 25 -Plan ID 201610 Ettersendt 21.02.18
 • PS 52/18 Søknad om dispensasjon for bruksendring av vei - GB 20/628 -Krossneset Ettersendt 21.02.18
 • PS 53/18 Søknad om dispensasjon for oppføring av enebolig - GB 18/241 -Doktor Rohdes vei 2 Ettersendt 21.02.18
 • PS 54/18 Søknad om dispensasjon for oppføring av 3 stk. eneboliger i rekke - GB 23/318 - Hølleheiveien 37 Ettersendt 21.02.18
 • PS 55/18 Søknad om dispensasjon - deling av tomt og oppføring av bolig og garasje - GB 23/179 - Hølleveien 149  Ettersendt 21.02.18
 • PS 56/18 Søknad om dispensasjon for deling til fortetting - GB 73/85 -Toftelandsveien 34 Ettersendt 21.02.18
 • PS 57/18 Søknad om riving og oppføring av hytte på GB 25/70 og 25/159 Ettersendt 21.02.18
 • PS 58/18 Klage på vedtak om dispensasjon for oppføring av bolig på GB 18/522- Nygårdsheia 5B Ettersendt 21.02.18
 • PS 59/18 Saksbehandling: Målsetting for hjorteviltforvaltning i Søgne 2018- 2022 Ettersendt 21.02.18

Onsdag behandler plan- og miljøutvalget søknaden fra "Tappen" om utvidelse av eksisterende bygningsmasse. (Foto: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no