Jack Andersen (H) har på vegne av beboere og bussjåfører bedt om forsterket belysning ved innkjørselen til Ausvigheia/Ausviga. Fylkesrådmannen har nå anbefalt at belysningen kommer i inneværende år. (Foto: Nicolai Prebensen)

Får forsterket belysning i krysset Leireveien - Ausviga

  Nicolai Prebensen
  25. feb 2018
  19:51
I begynnelsen av året etterlyste kommunestyrerepresentant Jack Andersen (H) forsterket belysning ved fotgjengerovergangen og busstoppet ved avkjørselen til Ausviga/Ausvigheia på Leireveien.

Ber om forsterket lyssetting på Leireveien

Hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø (SAM-utvalget) i Vest-Agder fylkeskommune skal den 7. mars ta stilling til hvordan en tilleggsbevilgning for 2018 på tre millioner kroner skal brukes på fylkesveinettet. 

Av åtte tiltak er forsterket lyssetting på Leireveien ett, og fylkesrådmannen anbefaler i sitt forslag til vedtak at det bevilges midler til tiltaket. 

Det er ved denne fotgjengerovergangen på Leireveien at det i løpet av kort tid kan komme forsterket belysning slik det er blant annet på Hølleveien ved avkjørselen til Tangvallveien. (Foto: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no