Det er på vestsiden av Søgne Dekksenter og Søgne Bilsenter at bedriften nå søker å bygge et påbygg som skal romme vaskehaller, dekkhotell, kontorer og møterom. (Foto: Nicolai Prebensen)

- Vi må bare ha mer plass

  Nicolai Prebensen
  17. feb 2018
  14:30
- Slik det har utviklet seg de siste par årene må vi bare ha mer plass. Dekkhotellet er allerede for lite, selv om vi har nærmere 1000 plasser i dag. I tillegg har vi lyst til å gi et bedre tilbud til de som ønsker å vaske bil, og derfor søker vi om å bygge på det dekksenteret vi har i dag, sier Tore Ramsland på Søgne Bilservice og Søgne Dekksenter.

Onsdag 28. februar behandler Plan- og miljøutvalget i Søgne byggesøknaden fra Søgne Dekksenter som vil kreve en dispensasjon fra reguleringsplanen i området fra 2005.

- Vi er i ferd med å bli en større arbeidsplass her på «Tappen» og jeg håper at vi får lov til å bygge det nye bygget, fortsetter Ramsland.

Aamodt Byggkonsult er prosjektør og skriver i dispensasjonssøknaden:
Reguleringsplanen sier at det skal bygges boliger på eiendommen, men for å realisere dette må flere bygninger rives. Hydro Texaco har investert mange millioner kroner og kapasiteten på anlegget øker. En naturlig videreføring av dette vil være å bygge ut eksisterende bygg, for å få mer plass og utvide driften til å inkludere bilvask og utvide dekklagre.

I begrunnelsen for dispensasjonen skriver Aamodt Byggkonsult:
Det vil bli veldig dyrt for byggherre å lage en ny reguleringplan for kun dette tiltaket. Det er god plass rundt eksisterende byggverk. Slik bygningene på eiendommene er plassert i dag, med tanke på asfaltering og så videre, er det tilrettelagt for denne bygningen som vist på tegningene.

Artikkelen fortsetter under bildet.
Omtrent slik blir påbygget til dagens Søgne Dekksenter på Lunde. Montasjen er ikke målsatt. (Montasje/foto Nicolai Prebensen).

Uheldig
I administrasjonens vurdering av tiltaket skrives at tiltaket krever dispensasjon da området ligger innenfor et område hvor reguleringsplanen i første rekke skal ta hensyn til parkering og planlagt vei. Administrasjonen mener det er uheldig å fravike formålet i planen.

Bygget som er planlagt er 15 meter bredt med fasade mot sør, i flukt med det eksisterende dekksenteret. Dybden er tegnet 15 meter. Høyden er satt til 7,5 meter og bygget skal inneholde to vaskehaller, dekkhotell, kontorer og møterom.

Ikke miljøbelastende
Administrasjonen skriver videre at tiltaket ikke vil komme i konflikt med naturmangfoldloven og vil heller ikke øke belastningen på økosystemet. Fylkesmannen har ingen spesielle merknader.
Sist oppdatert 17.02.2018 klokken 17:56 av Nicolai Prebensen

Det er på denne tomta ved siden av Søgne Dekksenter Tore Ramsland og bedriften ønsker å utvide kapasiteten til Søgne Dekksenter og Søgne Bilservice. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

Slik er tegningen av 1. og deler 2. etasjen tenkt på tilbygget til Søgne Dekksenter. (Foto: Tegning: Aamodt Byggkonsult AS)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no