Kontrollutvalgsleder og kommunestyrerepresentant Jan Stubstad vil kaste rådmann Kim Høyer Holum. (Foto: Nicolai Prebensen)

Jan Stubstad (Uavhengig) vil avsette rådmannen

  Nicolai Prebensen, Jon Aamodt
  15. feb 2018
  20:37
Kommunestyret i Søgne skulle torsdag diskutere kontrollutvalgets behandling av administrasjonens fjerning av dokument og tilbakekalling av saksfremlegg, et forhold som fant sted i forbindelse med kommunesammenslåingsprosessen sist sommer.
 
Kontrollutvalgets leder og kommunestyremedlem Jan Stubstad (uavh.) gikk på talerstolen og fremholdt at han nå snakket som kommunestyremedlem. 

I et langt innlegg hvor han tok for seg hendelser fra flere år tilbake og opp til i dag, konkluderte Stubstad med at kommunestyret må starte forhandlinger med tanke på rådmannens avgang.
 
Stubstad referete til manglende kommunikasjon mellom ordfører og rådmann og konkluderte med at det var rådmannen som ikke kommuniserte tilbake til ordføreren i den aktuelle saken. Han mente videre at dommen fra tingretten måtte få konsekvenser og trakk også inn varslersaker som har vært i kommunen gjennom flere år.
 
- Skremmende
- Det er skremmende å høre på hvordan en representant går opp på talerstolen og avsetter en ansatt. Jeg tar sterk avstand fra dette, sa Helge Risvoll (H) i en kommentar fra talerstolen.

- Mye grunner i manglende samtale mellom ordfører og rådmann. Det er det som er saken og det vi skal diskutere. At representanten sauser dette sammen med flere varslinger og lovbrudd og ender med at rådmann skal sies opp tar jeg sterk avstand fra, sa Reisvoll. 

- Galt uansett
Jeg innser at det blir galt uansett hva jeg gjør nå, men jeg gjør det likvel. Det som helt sikkert blir feil er å ikke gjøre noe. Jeg vil ikke at vi skal stemme over forslaget fra Stubstad. Jeg skjønner at mange reagerer over måten dette blir gjort på. Det blir ikke veldig konstruktivt, men jeg skjønner at han sier det. Jeg tror ikke det er noe flertall for å vedta et mistillitsforslag her i kveld og jeg synes ikke det er en god måte å få servert dette på for Kim (Høyer Holum red.anm). Vi har et arbeidsgiveransvar og jeg tror det finnes noen muligheter som kan ivareta alle. Det kan også være mulig å forskuttere noen endinger som kommer i forbindelse med K3, sa Yngvar Monstad (MDG).

Møtet ble så lukket for presse og publikum. 

- Vi får lukke møtet, så får du skryte etterpå, sa ordfører Astrid Hilde.
Sist oppdatert 15.02.2018 klokken 22:02 av Nicolai Prebensen

Helge Reisvoll (H) tok sterk avstand fra Jan Stubstads måte å legge frem denne saken på. (Foto: Nicolai Prebensen)

Yngvar Monstad (MDG) vil ikke ha en avstemning om rådmannen må gå eller ikke. Han mener det finnes andre alternativer til løsning i saken. (Foto: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no