Kommunestyresalen på Tangvall torsdag.

Følg kommunestyremøtet torsdag

  Nicolai Prebensen
  15. feb 2018
  14:16
Klokken 17.30 torsdag starter kommunestyremøtet i Søgne kommune i kommunestyresalen på Tangvall.

Saker til behandling:
 • PS 11/18 Godkjenning av protokoll fra møte i kommunestyret 25.01.18
 • PS 12/18 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært møte i kommunestyret 01.02.18
 • PS 13/18 Eierskapsmelding for Agder Energi
 • PS 14/18 Mottak av marint avfall fra fiskebåter i Søgne samt avsetting av tilskuddsmidler til tiltak mot marin forsøpling
 • PS 15/18 Ekspropriasjon for gjennomføring av Detaljregulering for del av Nodenesveien - Pålsnesveien, erverv av grunn til bygging av fortau langs FV 169, Nodenesveien
 • PS 16/18 Klage på vedtak om ekspropriasjon - fortau langs fv 169 - Nodenesveien
 • PS 17/18 Tilsynsavgift fra salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater i Søgne kommune
 • PS 18/18 Endring i eiendomsskatteloven med virkning fra 2019 for verk og bruk
 • PS 19/18 Søknad om fritak eiendomsskatt
 • PS 20/18 Interkommunalt responssenter. Samarbeidsavtale etter vertskommunemodell
 • PS 21/18 Tariffoppgjøret 2018 - Debatthefte fra KS
 • PS 22/18 Saksfremlegg - Melding om vedtak sak 1/18, Oppføling av innkommet varsel - sletting i arkivet
 • PS 23/18 Revisjon av varslingsrutiner i Søgne kommune
 • PS 24/18 Regionplan Agder 2030 - høring av planprogram
 • FO 3/18 Interpellasjon til kommunestyret vedr. kommunesammenslåing
Sist oppdatert 15.02.2018 klokken 15:37 av Nicolai Prebensen

Ordfører Astrid Hilde leder kommunestyremøtet i Søgne kommune. (Foto: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no