Økonomisjef i Søgne kommune la onsdag frem et godt driftsresultat for kommunen i 2017. (Foto: Nicolai Prebensen)

- Høy aktivitet i Søgne kommune

  Nicolai Prebensen
  14. feb 2018
  15:48
Under formannskapsmøtet onsdag la den nytilsatte økonomisjef Børre Andreassen frem et foreløpig og urevidert økonomisk resultat for Søgne kommune.

- Det har vært høy aktivitet i Søgne, også i 2017. Alt vokste dette året og kommunen økte inntektene med 5,6 prosent som gir 802 millioner kroner i driftsbudsjett. Totale driftsutgifter er 796 millioner kroner som gir en litt svekket drift. Likevel er dette 2,4 millioner kroner over budsjettet, sa Andreassen.

I følge økonomisjefen er netto drift lik 26 millioner kroner som er et godt resultat.

3,3 prosent
- Dette er et bra resultat og er 3,3 prosent av brutto driftsutgifter. Resultatet er godt over landsgjennomsnittet og gir et bra utgangspunkt før kommunesammenslåingen, sa han.

Rådmann Kim Høyer Holum sa at det er hyggelig å legge frem slike resultater. 

- Dette betyr at vi kan gi enda bedre tjenester til innbyggerne i og med at vi driver godt. Vi har også en del midler som er ubundne, men regnskapet skal til revisjon så vi får se hva det endelige resultatet blir, sa han.

- Ubesatte stillinger
Bjørn Egeli (AP) var enig i at dette var gode tall, men understreket at det var flere stillinger i kommunen som ikke var besatt og at kommunen av den grunn hadde innsparinger på lønnskostnader.

I 2017 ble antall årsverk i Søgne kommune økt med 33.

Rådmann Kim Høyer Holum (t.v.) la frem et godt årsresultat for 2017 for formannskapet i Søgne onsdag ettermiddag. Ordfører Astrid Hilde (t.h.). (Foto: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no