Bjørn Egeli (AP) og Egel Terkelsen (FrP) i samtale i pausen etter at nytt vasrslingsreglement var vedtatt. (Foto: Nicolai Prebensen)

Vedtok nytt varslingsreglement

  Nicolai Prebensen
  14. feb 2018
  15:13
Etter en lengre debatt om nytt varslingsreglement vedtok formannskapet i Søgne rådmannens forslag med tillegg av et forslag fra Frp, H, V og KrF. Vedtaket innebærer at det opprettes et varslingsmottak og at det innarbeides rutiner som inkluderer varsling på rådmann, folkevalgt og hovedverneombud.

Tilleggsforslaget fra Frp, Høyre, Venstre og KrF om at varslingsmottaket også skal ha en sekretær som ikke har stemmerett ble vedtatt med fem mot fire stemmer.

Varslingsmottaket skal ha tre representanter, to fra arbeidsgiversiden utpekt av AMU (arbeidsmiljøutvalget), samt hovedverneombudet.

Høflighet
Mot slutten av debatten, som dreide seg om hvordan representantene skulle stemme, brukte Bjørn Egeli AP utrrykket «Egel Terkelsen med venner». Dette likte Egel Terkelsen (FrP) svært dårlig og sa i en replikk at vi må prøve å etterstrebe å være så høflige vi kan overfor hverandre.

- Jeg synes det er ufint av vi snakker slik til hverandre, sa han. 

Bedre ble det ikke da ordfører Astrid Hilde brukte samme uttrykk til stor ergrelse for representantene fra Høyre Frp, Venstre og KrF.

Ville stoppe møtet
Terkelsen ville stoppe møtet for å gå gjennom formannskapsreglementet, noe ordfører Hilde avviste. Derimot unnskyldte hun seg hvis noen følte at det uttrykket var feil, og brukte partinavnene under avstemningen.

Etter avstemningen var Egeli klar på at det ikke var i hans hensikt å være ondskapsfull.

- Jeg ble bare litt engasjert, og det var litt mye å si alle partinavnene, sa han.

Egel Terkelsen (FrP) under debatten i formannskapet onsdag formiddag. (Foto: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no