- Nedetida i K3 er dramatisk. Over tid kan folk ikke leve med så mye nedetid, sa gruppeleder i Venstre Arild Berge da formannskapet diskuterte Eierskapsmelding for Agder Energi. (Foto: Agder Energi)

- Kan ikke leve med nedetiden i strømnettet

  Jon Aamodt
  14. feb 2018
  10:45
Formannskapet i Søgne behandlet onsdag Eierskapsmelding for Agder Energi. Rådmannens forslag om å vedta meldingen ble enstemmig vedtatt, men i tillegg ønsket formannskapet å sende en melding til energiselskapet.

Jack Andersen (H) savnet at meldingen sier noe om forvaltning, drift og vedlikehold (FDV). 

- Skogen drives ikke lenger på samme måte som før. Trær får anledning til å vokse mer og det er mye som kan gjøres for å rydde bedre langs linjene. Jeg ønsker at det skal være med noe om FDV i denne meldingen, sa Andersen.

Ordfører Astrid Hilde (Ap) er inhabil i saken grunnet sitt ansettelsesforhold i Agder Energi og deltok ikke i behandling av saken. Varaordfører Egel Terkelsen (FrP) ledet debatten i hennes fravær. Han ønsket at administrasjonen utarbeidet noe som kommunens representant til eiermøtet kunne ta med seg til neste eiermøte i selskapet.

- Viktig å ta opp saken så fort som mulig
- Nedetida i K3 er dramatisk. Over tid kan folk ikke leve med så mye nedetid. Dette er noe som må utredes og det må gjøres vedtak, sa Arild Berge, gruppeleder i Venstre. 

Arbeiderpartiets gruppeleder Bjørn Egeli refererte til tidligere orientering fra Agder Energi hvor det er sagt noe om utfordringer ved å utvide rydding langs sidene av kraftlinjer og mente det er viktig å ta opp saken så fort som mulig. 

Formannskapet ber derfor administrasjonen utarbeide noe om dette forholdet slik at kommunens representant kan ta dette med i neste eiermøte i Agder Energi.


Formannskapet ber administrasjonen forberede sak om FDV, som kommunens representant kan ta meg til eiermøtet i Agder Energi. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no