Klinisk sosionom Inger Lise Andersen foreleser for 130 barnehageansatte i tillegg til noen fra kommunens helseenhet tirsdag kveld. (Foto: Jon Aamodt)

Kurser alle barnehageansatte

  Jon Aamodt
  14. feb 2018
  10:13
Søgne kommune tar på alvor de politiske signaler som er gitt om viktigheten av tverrfaglig samarbeid og tidlig innsats. Tirsdag kveld brukte 130 ansatte i barnehagene tre timer på et utvidet personalmøte. De var samlet i biblioteket for å få faglig påfyll der tema for kvelden var «Følelsesregulering». 

Som hovedforeleser for kvelden var klinisk sosionom Inger Lise Andersen engasjert av kommunens barnehagekontor.  

- Bakgrunnen for at vi bruker tiden som er avsatt til personalmøter er at vi ser behov for faglig påfyll innenfor dette temaet. I barnehagen har vi en enorm mulighet til å regulere forhold som senere kan være mye vanskeligere å gjøre noe med, sier rådgiver Wenke Kristiansen. 

Engasjert foreleser
Foreleseren engasjerer sitt publikum med en direkte tilnærming til tema og snakker om situasjoner som synes gjenkjennelige for tilhørerne. Hum har fokus på hvordan voksne opptrer overfor barn som reagerer på en måte vi kanskje ikke forstår og om hvordan bakenforliggende årsaker og normer kan fremkalle reaksjoner hos barn. Hvordan møter vi dette og hvordan kan vi gjennom våre handlinger være med å regulere følelser og derigjennom korrigere et reaksjonsmønster på et så tidlig stadium som mulig?

Det er barnehagekontoret som har invitert til samlingen som skal være en kompetanseheving for ansatte i både kommunale og private barnehager. Seminaret skal gjennomføres i to omganger der rundt halvparten deltar på kveldens samling. I mars blir det et tilsvarende arrangement for resten av de barnehageansatte. Det er også deltagere fra kommunens helseenhet og kommunalsjef Jon Wergeland sier til N247 at behovet for et tverrfaglig samarbeid mellom enhetene gjør at han ser det svært positivt at også denne enheten får tilgang til samme kunnskap som de barnehageansatte. 

 

Inger Lise Andersen er klinisk sosionom. Hun underviser og veileder i hele landet innenfor sitt fagfelt. (Foto: Jon Aamodt)

130 ansatte bruker tre timer etter endt arbeidsdag på kompetanseheving innenfor eget fagområde. (Foto: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no