Kommunestyresalen onsdag.

Formannskapsmøtet live onsdag morgen

  Nicolai Prebensen
  14. feb 2018
  09:15
Onsdag klokken 09.00 settet formannskapsmøtet i Søgne kommune. Møtet sendes i sanntid via kommunens webstreamingtjeneste.

Saker som skal behandles:
 • PS 13/18 Godkjenning av protokoll fra møte i formannskapet 17.01.18
 • PS 14/18 Referatsaker 14.02.18
 • RS 9/18 Søknad om støtte til Krafttak mot kreft med 1 krone per innbygger - Kreftforeningens innsamlingsaksjon 2018
 • PS 15/18 HMS-rapportering 4. kvartal 2017
 • PS 16/18 Tariffoppgjøret 2018 - Debatthefte fra KS
 • PS 17/18 Interkommunalt responssenter. Samarbeidsavtale etter vertskommunemodell
 • PS 18/18 Eierskapsmelding for Agder Energi
 • PS 19/18 Ekspropriasjon for gjennomføring av Detaljregulering for del av Nodenesveien - Pålsnesveien, erverv av grunn tilmbygging av fortau langs FV 169, Nodenesveien
 • PS 20/18 Klage på vedtak om ekspropriasjon - fortau langs fv 169 - Nodenesveien
 • PS 21/18 Endring i eiendomsskatteloven med virkning fra 2019 for verk og bruk
 • PS 22/18 Søknad om fritak eiendomsskatt
 • PS 23/18 Mottak av marint avfall fra fiskebåter i Søgne samt avsetting av tilskuddsmidler til tiltak mot marin forsøpling
 • PS 24/18 Tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner 1. runde 2018
 • PS 25/18 Revisjon av varslingsrutiner i Søgne kommune
 • PS 26/18 Regionplan Agder 2030 - høring av planprogram
 • PS 27/18 Eventuelt formannskapet 14.02.18
Sist oppdatert 14.02.2018 klokken 09:22 av Nicolai Prebensen

Formannskapet i Søgne kommune starter klokken 09.00 onsdag morgen. (Foto: Arkiv: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no