Kunstsiloen i Kristiansand har tatt et langt skritt mot realisering etter at fylkestinget i Vest-Agder bevilget 25 millioner kroner til prosjektet tirsdag. (Foto: Mestres Wåge Arquitectes og MX_SI Architectural Studio)

Sier ja til Kunstsilo

  Jon Aamodt
  13. feb 2018
  15:19
Vest-Agder fylkekommune gir 25 millioner til Kunstsilo i Kristiansand. Det er klart etter at fylkestinget tirsdag med 21 mot 14 stemmer vedtok et fellesforslag fra Tore Askildsen (KrF) og Høyre. 

Etter at fylkestinget i Aust-Agder tirsdag gikk inn for å bevilge fem millioner til Kunstsilo i Kristiansand var det avgjørende for å videreføre den planlagte prosessen at også Vest-Agder fulgte opp med et vedtak om støtte til siloprosjektet. 

Nytt forslag fremmet i møtet
Tore Askildsen (KrF) fremmet i fylkestingets møte et forslag hvor Vest-Agder bevilger 25 millioner til Kunstsiloen på visse vilkår. 

Forutsetningene for bevilgningen er blant annet at AKO bidrar med 30 millioner til finansieringen. Det forutsettes videre at SKMU presenter driftsbudsjett som er kvalitetssikret for de neste årene. 

SKMU må intensivere arbeidet med å skaffe private sponsorer til investeringen og fylkeskommunen vil ikke være garantist for eventuelle lån til SKMU. Dette er de viktigste forutsetningene i Askildsens forslag. 

Et langt skritt fremover
Det er fremdeles flere ting som må på plass før Kunstsiloprosjektet kan realiserer, men med den offentlige finansieringen det nå er gitt tilsagn om, har prosjektet tatt et langt skritt i retning av å bli gjennomført. 

Forslaget som ble vedtatt fikk støtte fra Høyre (8), KrF (2) Venstre (2), Arbeiderpartiet (5), Senterpartiet (2) og MDG og SV med en representant hver. 

Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no