Per Kjær er kommunestyrerepresentant for SV i Søgne. (Foto: Roar Tolfsen)

Interpellasjon om kommunesammenslåingen

  Nicolai Prebensen
  12. feb 2018
  19:14
SVs kommunestyrerepresentant Per Kjær vil i kommunestyret førstkommende torsdag lese opp interpellasjonen til ordføreren som du kan lese i sin helhet under:

Kommunesammenslåing med nabokommunene har vært den største og alvorligste saken i Søgne på svært lang tid. Store deler av befolkningen har vært engasjert og det er bra for det lokale demokrati. Stortinget overkjørte lokale prosesser og gjorde et tvangsvedtak. Slik overkjøring av lokaldemokratiet er selvfølgelig lovlig, men utfra SVs vurdering sterkt beklagelig.

SV mener Søgnes befolkning i det minste har krav på en god forklaring og en ryddig prosess. Vi mener dessuten at Søgne kommune har anledning til å påklage vedtaket for det nye Stortinget.

Avvist
SV har ved flere anledninger prøvd å saken opp til politisk behandling i Søgne. Ordføreren har hver gang avvist anmodningen med noe ulik begrunnelse. Ordføreren synes å mene at Søgne kommunestyre lukket saken i vedtak 20. juni -17. Dette mener SV er feiltolkning. Vi mener kommunestyrets flertallet fremdeles er skeptiske til Stortingets tvangsvedtak. SV mener saken må til politisk behandling i Søgne kommunestyre for enten å søke om reversering eller å lukke saken. Bare ved en åpen debatt med gode begrunnelser mener SV en kan håpe på forsoning mellom de som «vant» og de som «tapte» i denne vanskelige saken.

Spørsmål til ordføreren:
  1. Hva mener ordføreren er Søgnes syn i kommunesammenslåingen.
  2. Vil ordføreren komme med en grundige gjennomgang av saken til kommunestyret som åpner for åpen debatt?
  3. Dersom ordføreren fremdeles skulle motsette seg å ta saken opp i kommunestyret, hvilke mulighet har da politikere eller befolkningen til å ta saken opp?

Per Kjær SV. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no