Pressemelding fra Statens vegvesen
Nær hvert tredje kjøretøy som ble kontrollert i Region sør i fjor hadde så alvorlige feil eller mangler at de ikke fikk kjøre videre før feilen var utbedret - såkalt bruksforbud, skriver Statens vegvesen i en pressemelding mandag. (Foto: Kjell Wold - Statens vegvesen)

Feil og mangler på hvert tredje kjøretøy

  Nicolai Prebensen
  12. feb 2018
  14:00
Nær hvert tredje kjøretøy som ble kontrollert i Region sør i fjor hadde så alvorlige feil eller mangler at de ikke fikk kjøre videre før feilen var utbedret - såkalt bruksforbud.Det kommer frem i en pressemelding fra Statens vegvesen Region sør for 2017.

Det ble kontrollert 8444 tunge kjøretøy i løpet av 2017 i Region sør. Det ble funnet avvik ved hele 48 % av de kontrollerte kjøretøyene, som resulterte i skriftlig mangelrapport. 29 % av de kontrollerte kjøretøyene fikk i tillegg bruksforbud.

Mye bremsefeil
Det ble utført kontroll av bremsesystemet på drøye 11 % av de kontrollerte, 28 % av disse hadde alvorlige feil på bremseanlegget som resulterte i skriftlig mangelrapport. 

Lastsikring: 4187 kontrollerte kjøretøy. Det ble utstedt skriftlig mangelrapport for 12 % av disse kjøretøyene.

Mindre feil på dekk og kjetting
Dekk og kjetting har vært et viktig kontrollområde i 2017 og antallet kontrollerte kjøretøy var for fjoråret 7431 mot 6965 i 2016. Antall som fikk utsted gebyr for mangler ved dekk eller kjetting var 407 kjøretøy eller 5,5 prosent. Det vil si at de aller fleste har dekkutrusting i henhold til regelverk.

39 prosent avvik på kjøre- og hviletid
Kjøre- og hviletid: Det ble kontrollert 30076 førerdøgn av 2454 førere. 39 prosent av sjåførene hadde avvik som resulterte i skriftlig mangel. 9 prosent av førerne ble anmeldt på grunn av svært alvorlige brudd.

Kabotasje gods transport: Det er på dette kontrollområdet vi ser den mest markante endringen fra året før. Vi kontrollerte 106 sjåfører for midlertidigs kabotasje (godstransport) i løpet av 2017.

Flere godsavvik
Dette er en økning på 20 % fra 2016 men det er på sanksjonssiden vi ser den største endringen. Fra 2 førere med avvik i 2016 til 9 førere i 2017. Det er trolig ikke mer ulovlig kabotasje i 2017 fremfor 2016, men heller at Statens vegvesen er blitt dyktigere til å avdekke denne type kriminalitet.

Satsingsområder i 2018
I 2018 vil satsningsområdene være dekkutrusting, bremsekontroller, ulovlig kabotasje, lastsikring og kjøre- og hviletid.

Vi arbeider kontinuerlig med større grad av profesjonalisering og målretting av vår kontrollvirksomhet. Vi mener vi har lykkes med dette ved at nærmere halvparten av kjøretøyene som ble stanset i løpet av fjoråret hadde mangler som resulterte i skriftlig mangel.

Vi kan bli enda bedre og arbeider vedvarende med denne tematikken i form av blant annet ny teknologi, opplæring, utdanning og felleskontroller, skriver vegvesenet i pressemeldingen.


Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no