Utsnitt av de fremmøte på det konstituerende årsmøtet i «nye» Kristiansand Arbeiderparti. (Foto: Hallgeir Oftedal)

Astrid Hilde nestleder i nye Kristiansand Ap

  Hallgeir Oftedal
  10. feb 2018
  19:20
Søgnes ordfører, Astrid Hilde, ble lørdag valgt til ny nestleder i det sammenslåtte "nye” Kristiansand Arbeiderparti. Foruten Hilde, blir også Bjørn Egeli fra Søgne med i styret sammen med Helge Stapnes og Jan Erik Tønnesland fra Songdalen.
 
700 medlemmer
Det nye kommunepartiet får 700 medlemmer. Før etableringen av et nytt kommuneparti, hadde de tre partilagene hatt separate årsmøter. Her ble regnskap og beretning for 2017 godkjent, og deretter ble det vedtatt å slå seg sammen til et nytt kommuneparti. Den tidligere ordføreren i Kristiansand, Jan Oddvar Skisland, ble valgt til ny leder av Kristiansand Arbeiderparti.
 
På årsmøtet ble to forslag om nei til bygging av kunstsilo ut fra dagens situasjon nedstemt. Det ene forslaget fikk to stemmer, de andre ti av de cirka hundre medlemmene som var tilstede på årsmøtet.
 
Astrid Hilde ble forøvrig valgt til leder av den komiteen som skal fremme forslag på kandidater til kommunevalglisten i 2019. Bjørn Egeli ble leder av programkomiteen.

Ordfører Astrid Hilde er valgt som ny nestleder i styret for det sammenslåtte kommunepartiet som tidligere var tre selvstendige kommunepartier. (Foto: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no