Pressemelding fra Statens vegvesen
Statens vegvesen monterer informasjonsskilter på E19 og E39 inn mot Kristiansand. (Foto: Jan Ø. Pedersen, Statens vegvesen)

Monterer informasjonstavler på E18 og E39

  Nicolai Prebensen
  09. feb 2018
  12:28
Statens vegvesen monterer nå informasjonstavler over E18 og E39 inn mot Kristiansand. 

Til vanlig vil disse ha informasjon om reisetid for trafikantene, men det kan også legges ut andre trafikkmeldinger som er dagsaktuelle.

Større tavler
- Slike tavler har i flere år vært i bruk lenger øst på E18 i Telemark og Vestfold. Tavlene som nå monteres i Kristiansand er større enn disse, og måler ca. 10 ganger 4 meter. De er fullgrafiske, og kan vise bilder og grafiske elementer i fullfarge i tillegg til tekst sier
senioringeniør elektro Jan Øyvind Pedersen i Statens vegvesen Region sør.

- Dette gir god service til trafikantene som kjører på hovedvegene inn til og gjennom
Kristiansand. I tillegg til at de viser hvor lang tid det tar å kjøre til bestemte reisemål, kan vi informere om for eksempel omkjøringer og stengninger i forbindelse med vegarbeid, sier overingeniør Odd Anders Magnussen i Plan og forvaltningsseksjonen i Statens vegvesen i Vest-Agder.

Natt til fredag ble den første tavlen montert over E18 på Bjørndalssletta øst for sentrum. I neste uke blir den andre tavla montert over E39 ved Glencore nikkelverk vest for sentrum. Tavlene leveres av Euroskilt og blir montert av Roadworks Traftec for Statens vegvesen.

Dette gir god service til trafikantene som kjører på hovedvegene inn til og gjennom Kristiansand, sier overingeniør Odd Anders Magnussen i Plan og forvaltningsseksjonen i Statens vegvesen i Vest-Agder. (Foto: Jan Ø. Pedersen, Statens vegvesen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no