Bjørg Bjørsviks tiltak for eldre innebærer også eget julebord for Kjøregruppa. Rådmannen foreslår å gi tiltaket kr 36.000 i kommunal støtte, (Foto: Arkiv: Jon Aamodt)

87.000 kroner til frivillighet

  Jon Aamodt
  08. feb 2018
  15:58
Søgne kommune vedtok i 2016 å sette av 150.000 kroner til frivillighet i 2017. Denne ordningen videreføres i 2018 etter vedtak i formannskapet i 2017. Midlene vil bli fordelt i to omganger og rådmannen har nå foreslått hva som skal ut i årets første tildeling.

Det er kommet inn tre konkrete søknader til tilskuddsordningen. I tillegg er det tatt med en generell søknad om støtte som kommunen tidligere har mottatt. 

Fire lag tildeles midler
Rådmannen foreslår at det i denne omgang fordeles 87.000 kroner av totalbevilgningen på 150.000 kroner. Fordelingen er forslått som følger:
  • Åpent hus v/Søgne Misjonskirke kroner 40.000
  • Søgne turgruppes arrangement til «Verdensdagen for psykisk helse» kroner 3.500
  • Trivselstiltak for eldre (Kjøregruppa) ved Bjørg Bjørsvik kroner 36.000
  • Camp Møvik kroner 7.500

Åpent hus
Administrasjonen sier i saksutredningen at "Deres prosjekt baserer seg på lokal, frivillig innsats for å bidra til en varm velkomst, for integrering og økt livskvalitet for innvandrere og flyktninger som bosettes i Søgne kommune." Foreningen som tidligere ble kalt Salemsveien 2 søker om midler til lekestativ, bøker, undervisningsmateriell og drift av virksomheten. De søkte opprinnelig om støtte på kroner 100.000.

Søgne turgruppe
Gruppa arrangerer årlig tur og markering av «Verdensdagen for psykisk helse» i samarbeid med Frivilligsentralen og Mental Helse. 

Kjøregruppa
Bjørg Bjørsvik har i flere år drevet trivselstiltak for eldre, og gjennom Kjøregruppa tar hun og sjåførene med seg både hjemmeboende og og de som bor på institusjon ut på kjøretur. Kjøregruppa har søkt om 36.000 kroner for å dekke utgifter til en båttur i sommer og for på kunne ta den godt voksne gjengen med på besøk til en konsert i Kilden. 

Camp Møvig
Camp Møvig er er treffsted for veteraner fra internasjonale tjenester på oppdrag for Norge. Selv om treffstedet ikke ligger i Søgne kommune har administrasjonen anbefalt å gi støtte ettersom det benyttes av veteraner som bor i Søgne. Midlene er tenkt brukt til vedlikehold av bygningene som benyttes som møtested for veteranene. 

Formannskapet i Søgne behandler saken når de møtes 14. februar. 


Rådmannen innstiller på å gi Turgruppa kroner 3.500 til markeringen av "Verdensdagen for psykisk helse". (Foto: Arkiv: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no