Administrasjonen i Søgne kommune vil at formannskapet bevilger kroner 60.000 til lag og foreninger i kampen mot marin forsøpling. (Foto: Bo Eide)

Foreslår tiltak mot marin forsøpling

  Jon Aamodt
  08. feb 2018
  14:00
Kommunestyret i Søgne har i budsjettet for 2018 og 2019 satt av kroner 100.000 til støtteordning/kampanje mot marin forsøpling. Administrasjonen har arbeidet med å se på ulike løsninger for mottak av marint avfall som yrkesfiskere får som «bifangst» i sine fiskeredskaper. 

Videre er det sett på erfaringene fra ryddedugnader i etterkant av flommene høsten 2017. Det ble i den forbindelse gitt noe tilskudd til organiserte lag og foreninger som deltok i ryddingen. Erfaringene fra dette viser at tilskuddene åpenbart var et motiverende tiltak som bidro til den trolig største ryddedugnaden i Søgne noen gang.

Kroner 40.000 til container
På bakgrunn av svar fra yrkesfiskere og erfaringene fra fjorårets ryddedugnad foreslår administrasjonen at formannskapet setter av kroner 40.000 til utplassering og tømming av container for marint avfall ved brygga på Langenes. Norsk Gjenvinning AS har gitt pris på leie og tømming av container og har også sagt seg villig til å dekke halvparten av kostnadene ved en slik ordning. 

Kroner 60.000 til lag og foreninger
Videre innstiller administrasjonen at formannskapet setter av kroner 60.000 til tilskudd til lag og foreninger for tiltak mot marin forsøpling.

Formannskapet skal ta stilling til forslaget i sitt møte 14. februar og det er videre ventet at kommunestyret får saken til endelig avgjørelse dagen etter. 

Yrkesfiskere bringer til land marint avfall som "brifangst". Administrasjonen ønsker ordning med container på Langenes for mottak og tømming av dette avfallet. (Bildet fra tidligere ryddedag i Høllen). (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no