Per Juell Larsen tiltrådte som lensmann i Søgne og Songdalen i august 2017. Etter et snaut halvår presenterer lensmannen sin første kriminalstatistikk for Søgne og Songdalen. (Foto: Jon Aamodt)

- Jeg vil karakterisere 2017 som et gjennomsnittsår

  Jon Aamodt
  06. feb 2018
  08:41
Per Juell Larsen tiltrådte som lensmann i Søgne og Songdalen i august 2017. Etter et snaut halvår presenterer lensmannen sin første kriminalstatistikk for Søgne og Songdalen. 

- Jeg vil karakterisere 2017 som et gjennomsnittsår. Et år som heldigvis ikke er preget av de største og mest alvorlige hendelsene, selv om hver enkelt sak er alvorlig nok i seg selv. Kriminaliteten går ned, spesielt innenfor saker tilknyttet vinning har vi færre registrerte hendelser enn tidligere, sier Larsen.

Han tror dette er et reelt bilde som avspeiler at det er et synkende antall vinningsforbrytelser. Lensmannen tror de fleste som blir utsatt for vinningskriminalitet velger å anmelde dette. Både fordi de ønsker at gjerningspersoner skal bli tatt og stilles til ansvar, men også fordi det vil være et krav om politianmeldelse for å få erstatning fra forsikringsselskap. 

Verdier i skjærgården mest utsatt
- Innenfor den vinningskriminaliteten vi likevel har i de to kommunene, ser vi at mye er knyttet til skjærgården. Fritidsboliger, hytter, boder og brukstyveri av båter utgjør en stor mengde. Tyveri fra butikk og byggeplasser er det også noe av. Nedgangen vi ser er en trend i hele Agder politidistrikt og i landet for øvrig.

Lensmannen sier videre at kriminaliteten i dag er krevende med komplekse saksbilder som stiller store krav til saksbehandling og etterforskning. I den tiden han har vært i stillingen i Søgne og Songdalen har han registrert et veldig bra samarbeid med begge kommunene.

- Drives mye godt forebyggende arbeid
- Det drives mye godt forebyggende arbeid og begge kommunene har fungerende SLT-koordinator som vi har tett og jevnlig kontakt med. Terje Erklev, leder av forebyggende enhet, gjør en stor innsats med kurs og godt forebyggende arbeid mot kommunene. 

(Bildet: Terje Erklev til venstre for tidligere lensmann, Terje Pedersen).

Lensmannen har som mål at kontoret skal ha en riktig bemanning og riktige ressurser og sier at han som lensmann alltid kan ønske mer ressurser. 

- Vi må likevel se det i en sammenheng. Nærhet til Kristiansand og godt samarbeidet med byen gjør at vi kan bruke ressurser på tvers ved behov. Vi har krav fra regjeringen om å jobbe kostnadseffektivt og det er min jobb å utnytte de ressursene jeg har best mulig. 

- Et godt arbeidsmiljø og nærhet til befolkningen
Larsen har erfaring som lensmann fra andre steder før han kom til Søgne og Songdalen og sier det har slått ham at det er en god kontakt med befolkningen i dette lensmannsdistriktet. Han tror den gode kontinuiteten blant bemanningen er noe av forklaringen på dette og sier det er flott at kontoret har beholdt et lokalt preg. Medarbeiderundersøkelser forteller om et arbeidsmiljø over gjennomsnittet og avspeiler en arbeidsplass med høy trivsel blant de ansatte.

- Jeg er veldig glad for at de ansatte trives og det merkes også på at de legger ned betydelig arbeid også utover det som er pålagt. Det er en god tilbakemelding for meg som kun har vært her et halvt år, sier lensmann Per Juell Larsen. 

Statistikk
Antall straffesaker til behandling ved Søgne og Songdalen lensmannskontor i 2017 var 1.046. Dette er en nedgang fra 1.234 i 2016 og 1.495 i 2015. 

Det er fremdeles vinningssaker som står for den største andelen med 353 registrerte saker i 2017 mot 415 året før og 601 i 2015. Trafikksaker utgjør også en betydelig del av totalen med 230 saker i 2017. Av den øvrige statistikken tar vi med 67 forhold med narkotika, 96 tilfeller av vold og 58 økonomisaker. De 1.046 registrerte sakene fordeler seg med 331 saker i Songdalen og 715 i Søgne. Forskjellen i antall innbyggere i de to kommunene reflekteres i antall registrerte saken og fordeling av sakstyper med ett unntak. Songdalen har 39 registrerte saken angående narkotika, mens Søgne har 28 saker for samme forhold. 
Sist oppdatert 06.02.2018 klokken 08:42 av Nicolai Prebensen

Hytter, boder og båter er blant de objekter som er utsatt for vinningskriminalitet i skjærgården. Totalt sett er det nedgang i kriminaliteten både i Søgne og Songdalen og i landet for øvrig. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)

Per Juell Larsen overtok lensmannsstillingen i Søgne og Songdalen etter Terje Pedersen i august i fjor. (Foto: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no