Pressemelding

Harald Furre valgt til leder av nyetablerte Agder Høyre

  Jon Aamodt
  03. feb 2018
  13:00
Pressemelding fra Agder Høyre:

I dag 3. februar 2018, ble Vest-Agder og Aust-Agder Høyre oppløst og ny fylkesforening stiftet. Agder Høyre ble enstemmig vedtatt, og Harald Furre er ny fylkesleder.

Resten av det valgte arbeidsutvalget i Agder Høyre:
  • 1.nestleder: Arne Thomassen
  • 2.nestleder: Hilde Rullestad
  • Leder Agder Høyres kvinneforum, Nina Roland 
  • Nestleder Agder Høyres Kvinneforum, Gro B. Aasheim
  • AU-medlem Hans Martin Elle (Kvinesdal)
  • Ida Grødum (Songdalen/nye Kristiansand Høyre)
  • Linda Dagestad Øygarden (Arendal)
Valgkomiteen har gjort en god og solid jobb, og de har lagt følgende til grunn for sin innstilling.
  • God balanse mellom Vest- og Aust-Agder, politisk og organisatorisk, og verv valgt for 1 og 2 år. 
  • God blanding av personer som har bidratt til prosessen
  • Nye navn i organisasjonen
Tor Marius Markussen
regionrådgiver

Ida Grødum fra Songdalen er valgt inn i arbeidsutvalget til nyetablerte Agder Høyre. (Foto: Arkiv: Jon Aamodt)

Ager Høyre ble etablert etter at de gamle fylkeslagene i Auts- og Vest-Agder var lagt ned. (Foto: Privat)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no