Minkjakt med hund er effektivt. Her er det Foxterrieren Tussi som har vært på minkjakt i Søgne-skjærgården. (Foto: Bernt Emil Aamodt)

Håndplukkede jegere skal lære minkjakt i Søgne-skjærgården

  Nicolai Prebensen
  02. feb 2018
  17:08
- Lørdag skal fem seks håndplukkede jegere i Søgne Jeger- og Fiskerforening på kurs. De skal lære jakt på mink med hund og med feller, sier leder i foreningen, Vidar Furuborg til N247 fredag.

- Lære av den beste
- Statens Naturvernoppsyn har gjennom flere år drevet minkbekjempelse i Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde, men det har ikke vært tilsvarende organisert innsats i områdene utenfor verneområdet. Vi i foreningen har fått tillatelse til å jakte i disse områdene og lørdag skal jegerne ut sammen med en av de aller dyktigste minkbekjempere i landet for å lære jakt, både med hund og feller. Han heter Tom Aurebekk Udø og jobber for blant annet Statens Naturoppsyn. Han bruker hund i arbeidet, sier Furuborg.

Han forteller videre at denne lørdagen er kun for inviterte.

- Det har kommet frem at alle som ønsker det kan bli med lørdag. Det er ikke riktig. Jeg har håndplukket fem seks medlemmer og når de er «utlært» skal de igjen ut til andre medlemmer i foreningen, sier han videre.

Søgne Jeger- og Fiskerforening har fått midler til prosjektet av Vest-Agder fylkeskommune, verneområdestyret og Søgne kommune.

- Truer fuglelivet
- Det koster å drive minkjakt og vi har leid inn kursholdere, skal kjøpe feller og drifte hele prosjektet. Målet er selvsagt å få ned bestanden så mye som mulig. Minken truer fuglelivet i skjærgården og er en innført art som egentlig ikke hører hjemme her.

- Den ble innført som pelsdyr fra Nord-Amerika i første halvdel av 1900 tallet. Den rømte fra pelsdyrfarmer og etablerte seg i vill tilstand. Minken kan redusere og i enkelte tilfeller helt utrydde enkelte arter av bakkehekkende fugl ved å spise egg og fuglunger. I vårt distrikt er det særlig ulike arter av sjøfugl dette går ut over. Spesielt utsatt er makrellterne og teist, fortsetter Furuborg (bildet).

Ordfører Astrid Hilde i Søgne er styremedlem i verneområdestyret og skal selv være med på kurset lørdag.

- Jeg skal ikke jakte, men være med som en slags observatør for verneområdestyret, sier hun.

- Bremse rekruttering
Steinar Sunde, fagleder landbruk, miljø og natur i Søgne kommune, sier til N247 at kommunen har engasjert Søgne JFF og sørget for at de som en start har tillatelse til å utøve fangst på offentlig eid areal. Med det satser vi på å bremse opp rekruttering og utvandring fra «nærkyst» og fastland til områder hvor minken gjør mest skade. Vi har også hjulpet til med litt midler til kursing og materiell, sier han.
Sist oppdatert 02.02.2018 klokken 20:16 av Nicolai Prebensen

Fagleder landbruk, miljø og natur i Søgne kommunen sier at Søgne kommune har gitt Søgne Jeger- og Fiskerforening tillatelse til jakt etter mink på offentlige områder i Søgne-skjærgården. (Foto: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no