Interpellasjon/leserinnlagg
Fiskere må nå forholde seg til et nytt og strengere regelverk for hviletid under fiske. (Foto: Arkiv, Chris Thomas Johansen)

Interpellasjon om Nærings- og fiskeripolitikk

  Nicolai Prebensen
  01. feb 2018
  21:51
Gruppeleder i Vest-Agder FrP, Steinar Bergstøl Andersen har sent en interpellasjon til fylkestinget som han fremmer i neste møte den 13. februar. Bakgrunnen er de nye reglene for hviletid for fiskerne. 

- Interpellasjonen handler om hviletidsbestemmelser for fiskere. Nye regler vil gjøre det langt vanskeligere for småbåtfiskerne, og jeg ber fylkestinget ta stilling til om vi skal be Statsråden trekke Norge fra forslaget eller gå i forhandlinger med FNs internasjonale  arbeidsorganisasjon for å reversere  hvilebestemmelsene, sier han.
 
Fylkesordfører,
Agder er en region med kystlinje fra Flekkefjord til Risør. Mange av våre byer er viktige havnebyer, og fremtidens arbeidsplasser vil i langt større grad være i relasjon til havet og mulighetene som finnes der innen fiskeri, fornybar energi og andre maritime næringer. Mange av våre innbyggere er fiskere, og livnærer seg innen fiskeri og havbruk. Den nye regjeringserklæringen fra Erna Solbergs regjering har varslet en tydelig satsing på sjømatnæringen og havet for å skape vekst og utvikling.
 
Fremtidens energibehov vil fremover i langt større grad enn i dag dekkes av fornybare energi kilder, og inntektene fra olje -og gassnæringen er spådd av flere oljeanalytikere at vil falle som så tidlig som 2025-2030. Det er viktig at vi som fiskerinasjon ivaretar fiskernes interesser, og setter Norge og våre økonomiske interesser foran internasjonale konsensus avtaler som rammer oss negativt. 

Negative konsekvenser
FNs internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO) har bestemt at siden 16. November 2017 så har fiskerne i Norge og våre naboland måtte forholde seg til et regelverk som har uheldige konsekvenser for de som driver i småbåtskala, med 2-4 ansatte per båt. Det er spesielt innen hvilebestemmelser at man merker de negative konsekvensene for småbåtflåten. 

Krav som at den alminnelige arbeidstiden ikke skal overstige 48 timer i løpet av ei uke, at de som arbeider på en fiskebåt skal ha minst 10 timer hviletid i løpet av 24 timer, og at fiskerne skal ha 77 timer hviletid i løpet av 168 timer som rammer fiskere på småbåter med 2-4 ansatte hardt.

Må ansette
Kravene som er blitt stilt fra FNs internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO) vil kreve at fiskere med 2-4 ansatte må ansette flere mennesker, og da går det sterkt utover lønnsomheten og det gjør at rekruteringen inne fiskeyrket reduseres. 
Vi er inne i en tid der man trenger flere fiskere og flere aktører innen maritime næringer og fiskeri, ikke færre. Selv om internasjonale avtaler i stor grad er positive og fornuftige så må vi ikke akseptere at de i noen tilfeller resulterer i at vi svekker vår egen konkurransekraft. 

På bakgrunn av saken jeg har redegjort for her, og det faktum at fiskeri er og vil bli en viktig næring og inntekt fremover, så vil jeg be fylkesordføreren og fylkestinget sender en formell henvendelse til Næring og Fiskeridepartementet der vi oppfordrer Fiskeriministeren sørger for at vi reversere dette regelverket eller vurdere andre løsninger for å unngå at lønnsomheten og arbeidsplassene innen fiskerinæringen i Vest-Agder svekkes og forsvinner.

Forslag til uttalelse til Næring og fiskeridepartementet:
Vest-Agder Fylkeskommune oppfordrer Statsråden til å enten trekke Norge ut av avtalen om hviletid, eller gå i forhandlinger med FNs internasjonale  arbeidsorganisasjon for å reversere  hvilebestemmelsene.

Er fylkesordføreren enig i at man sender en slik uttalelse og jobber videre for regionens fiskere, fra Flekkefjord i Vest, til Risør helt øst? Jeg lar det være opp til Fylkesordføreren å vurdere om en slik henvendelse til Næring og Fiskeridepartementet vil være hensiktsmessig og fornuftig.

Steinar Bergstøl Andersen
Gruppeleder
Vest-Agder FrP
Sist oppdatert 01.02.2018 klokken 22:15 av Nicolai Prebensen

FrPs gruppeleder i Vest-Agder, Steinar Bergstøl Andersen. (Foto: Privat)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no