Rådmann Kjell A. Kristiansen ønsker politiske signaler fra formannskapet for å gå videre i arbeidet med planlegging av ny bro til Birkelid. (Foto: Arkiv: Nicolai Prebensen)

Orienterer om vei og bro til Birkelid

  Jon Aamodt
  31. jan 2018
  13:11
Rådmannen i Songdalen ser på mulige løsninger for å få på plass ny bro mellom Volleberg og Birkelid etter at den gamle broa ble ødelagt under flommen i oktober 2017.


- Vi trenger noen politiske signaler for å gå videre. Det er grunnen til at jeg orienterer formannskapet om status for dette arbeidet, sier rådmann Kjell A. Kritstiansen til N247.

Han sier det er gjort undersøkelser for å kartlegge grunnforholdene på begge sider av elva.

- Vi har fått innsikt i grunnforholdene og ser nå på to mulige løsninger. Enten en bro i betong eller en lettere variant i tre eller annet materiale. Det kan i så fall bety noe enklere fundamentering. Nå ønsker vi signaler fra formannskapet før vi går videre og forbereder en polititisk sak, sier rådmannen. 

Endrer ikke fartsgrenser
Han har også vært i kontakt med Statens vegvesen med tanke på trafikkforholdene på veien til Birkelid. Dette er aktualisert nå som broa er borte og trafikken på veien inn til Birkelidområdet blir større.

- Statens vegvesen har sett på forholdene, men har ikke funnet hjemmel for fartsbegrensninger innenfor sine retningslinjer. De vil imidlertid foreta noe rydding langs veien for å få bedre siktforhold for trafikantene, sier Kristiansen.

Formannskapet i Songdalen har møte onsdag og rådmannen regner med han i dette møtet får de politiske signaler som trengs for å gå videre i arbeidet med å få på plass en ny bro. 

Statens vegvesen finner ikke grunnlagt for fartsdempende tiltak på veien til Birkelid, men vil rydde langs veien for å bedre siktforholdene. (Foto: Arkiv: Espen Halvorsen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no