Bystyresalen i Kristiansand.

Fellesnemndas møte live tirsdag ettermiddag

  Nicolai Prebensen
  30. jan 2018
  09:19
Klokken 12.30 starter Fellesnemnda i Søgne, Songdalen og Kristiansand sitt møte i bystyresalen i Kristiansand. Møtet sendes direkte på N247 via Kristiansand kommunes webstreamingstjeneste.

Saker til behandling er:
 • Godkjenning av møteprotokoll fra fellesnemndas møte 19.12.17
 • Midler til arbeidet med sammenslåing av kirkelige fellesråd i Kristiansand, Søgne og Songdalen Arbeidsutvalgets uttalelse 16.01.18
 • Kommuneplanprosessen i nye Kristiansand. Arbeidsutvalgets uttalelse 16.01.18
 • Forslag til Kommunikasjonsstrategi Nye Kristiansand. Arbeidsutvalgets uttalelse 16.01.18
 • Visjoner og mål for etablering av nye Kristiansand. Arbeidsutvalgets uttalelse 16.01.18
 • Orientering om status prosjekt Nye Kristiansand ved programleder Camilla B. Dunsæd
Oversikt over medlemmer og vararepresentanter i Fellesnemnda i Søgne, Songdalen og Kristiansand.
 • Harald Furre, Kristiansand Høyre, leder
 • Astrid M. Hilde, Søgne Ap, nestleder 
 • Renate Hægeland, Kristiansand Høyre, medlem
 • Vegard K. Møller Launes, Kristiansand Høyre,medlem
 • Lisbeth Andersen, Kristiansand Høyre, medlem
 • Jørgen Kristiansen, Kristiansand KrF, medlem
 • Grete Kvelland  Skaara, Kristiansand KrF, medlem
 • Tove Christine  Welle Haugland, Kristiansand KrF, medlem
 • Stian Storbukås, Kristiansand Frp, medlem
 • Mette Gundersen, Kristiansand Ap, medlem
 • Trond Henry Blattmann, Kristiansand Ap, medlem
 • Åse Løvdal, Kristiansand Ap, medlem
 • Abdullahi Mohamed Alason, Kristiansand Ap, medlem
 • Ivar Bergundhaugen, Kristiansand Venstre, medlem 
 • Mira Svartnes Thorsen, Kristiansand MDG, medlem
 • Andreas Landmark, Kristiansand SV, medlem 
 • Solveig Kjelland Larsen, Søgne Ap, medlem 
 • Bjørn Egeli, Søgne Ap, medlem
 • Egel Terkelsen, Søgne Frp, medlem
 • Tom Erik Løchen, Søgne Høyre, medlem
 • Jack Andersen, Søgne Høyre, medlem 
 • Torfinn Kleivseth, Søgne KrF, medlem 
 • Per Kjær, Søgne SV, medlem  
 • Arild Ernst Berge, Søgne Venstre, medlem
 • Johnny Greibesland, Songdalen Sp, medlem
 • Jan Erik Tønnesland, Songdalen Ap, medlem
 • Kjetil Aasen, Songdalen Sp, medlem 
 • Monika Hagen, Songdalen Ap, medlem
 • Ida Grødum, Songdalen H, medlem 
 • Terje Imeland, Songdalen KrF, medlem 
 • Arild Birkenes, Songdalen Frp, medlem

Fellesnemnda ledes av Kristiansands-ordfører Harald Furre (i midten). Nestleder er Søgne-ordfører Astrid Hilde. Songdalen-ordfører Johnny Greibesland til høyre. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no