Kommunestyrepolitikerne i Søgne bevilger 100.000 kroner til prosjektet "Kystmat" med RUne Andersen og Trond Moi. (Foto: Nicolai Prebensen)

100.000 til TV-serie

  Nicolai Prebensen
  27. jan 2018
  13:53
Torsdag bevilget kommunestyret i Søgne med 16 mot 11 stemmer 100.000 kroner til matprogrammet «Kystmat» som i følge fvn.no er en videreføring av TV2s «Fjellmat» med Rune Andersen, Trond Moi og Margit Dale.

Medprodusent Anders Martinsen sier til N247 at han er glad for at kommunestyret i Søgne innvilget søknaden slik at arbeidet med realisering av prosjektet kan fortsette.

- Når vi eventuelt kan starte opptakene vet jeg ikke. Det vil ta en måneds tid før vi er nærmere en konklusjon. Om vi blir å se i bygda denne sommeren eller neste, kan jeg ikke si noe om nå, sier han.

Krav
Det stilles krav til tilskuddet fra Søgne kommune. Under behandlingen i kommunestyret bak lukkede dører fremmet MDGs Yngvar Monstad forslag om at det ikke er kommunens oppgave å støtte et matlagingsprogram.

- 100.000 kroner er penger kommunen heller burde bruke på å styrke sitt tjenestetilbud til innbyggerne. Dette forslaget falt.

Inge Johan Jenssen (Krf) fremmet et forslag om at det skal stilles krav om at minst 20 prosent av innspillingstiden skal være fra kjente omgivelser i Søgne i episode 2 av «Sjømat». Dette forslaget fikk flertall og beløpet tas fra Søgne kommunes disposisjonsfond.
Sist oppdatert 20.08.2018 klokken 17:40 av Nicolai Prebensen

Under forutsetning av at 20 prosent av innspillingstiden i matprogrammet (episode 2) foregår i kjente Søgne-omgivelser bevilger politikerne 100.000 kroner til TV-serien. (Foto: Privat)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no