Kommunestyresalen i Søgne rådhus torsdag kveld. Sendingen starter klokken 17.30.

Kommunestyremøtet live torsdag ettermiddag

  Nicolai Prebensen
  25. jan 2018
  12:52
Torsdag ettermiddag er det nytt kommunestyremøte i Søgne kommune. Møtet starter klokken 17.30 med foredrag om klimautfordringer, teknologiutvikling og endringer i energimarkedene - muligheter og utfordringer for Agder Energi. Orientering ved konsernsjef Tom Nysted og direktør Knut Hoven om status i bransjen og i selskapet.

Klokken 18:30: Behandling av oppsatte saker.
 • PS 1/18 Godkjenning av protokoll fra kommunestyret 14.12.17
 • PS 2/18 Referatsaker kommunestyret 25.01.18
 • RS 1/18 Dom - Kristiansand Tingrett - 17-081475TVI-KISA/29
 • RS 2/18 KS lokaldemokratiundersøkelse er nå publisert på bedrekommune.no
 • RS 3/18 Valg av leder og nestleder for 2018 - Søgne Menighetsråd
 • RS 4/18 Debatthefte 2018 - KS spør
 • PS 3/18 Felles kommunal klimastrategi for Region Kristiansand iht. "Klimaveikart Agder"
 • PS 4/18 Klagebehandling - detaljregulering for Nordre Kalsnes - Plan ID 201108
 • PS 5/18 Vurdering av vedtatt lokal forskrift om åpningstider for serveringssteder i Søgne
 • PS 6/18 Evaluering av KommuneTV løsningen og spørsmål om utvidels av utvalg som har sendinger.
 • PS 7/18 Godkjenning av handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø
 • PS 8/18 Utviklingsplan for barnehage og skole 2017-2020
 • PS 9/18 Innstilling fra formannskapet - søknad om tilskudd til produksjon av
 • TV-serie 


Kommunestyret i Søgne ledes av ordfører Astrid Hilde. (Foto: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no