Prosjektleder Frode Trelsgård og enhetsleder Ola Frøysland på befaring i Årosskogen like etter at formannskapet hadde vedtatt salg i 2016. (Foto: Nicolai Prebensen)

- Over 60 på interesseliste til 19 tomter

  Nicolai Prebensen
  18. jan 2018
  16:28
- Dette er veldig positivt. Det er ikke lenge siden vi startet med digital annonsering av de 19 tomtene Søgne kommune skal selge på Åroshøyden og at vi allerede nå har over 60 interessenter på liste er fantastisk. Vi har enda ikke startet salget, det skjer i månedskiftet januar/februar, sier prosjektleder Frode Trelsgård til N247 torsdag ettermiddag.

15 eneboliger
Det var i formannskapsmøtet 16. november 2016 at Søgne kommune fikk tilslag til å selge 15 enebolig- og fire rekkehustomter på Åros. Noen få tomter er ikke i salgs da disse tilhører grunneiere.

Feltet kalles C1 og ligger like ved snuplassen for bussene innerst i Årosskogen.- Dette er et slags fortettingsprosjekt i et allerede svært godt etablert boligområde. I Søgne er det nå svært mange eiendommer til salgs og jeg tror den store interessen har noe med en godt innarbeidet infrastruktur, et busstilbud som er bra og nærhet til natur og fritidsaktiviteter i flere former. I tillegg vil det bli utsikt både mot sjø og innover i bygda, sier Sindre Lian i Privatmegleren som er Søgne kommunes megler i prosjektet.

Frode Trelsgård sier at det er stor optimisme blant utbyggere i kommunen og han har tro på en økende byggeaktivitet i Søgne.

- Selger vi tre tomter starter vi byggingen raskt. De tomtene som er grunneiers er sånn sett solgt og tre salg vil bety oppstart, sier han.

- Ikke siden 80-tallet
Sindre Lian sier at det er lenge siden det ble solgt tomter i området.

- Ikke siden slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet er det solgt boligtomter i Årosskogen og det er nok grunnen til denne store interessen, i tillegg til at boligområdet er etablert. Hoveddelen av de som er på interesselisten er lokale i tillegg til utbyggere som ønsker å bygge i området. Vi har 15 eneboligtomter hvor alle får anledning til å bygge hybel eller underetasje, sier Lian som forventer et godt salg av kommunale tomter allerede i det førstkommende månedsskiftet.
Sist oppdatert 18.01.2018 klokken 19:00 av Nicolai Prebensen

Anleggsleder Christopher Holskog og enhetsleder Ola Frøysland på toppen av det nye boligfeltet på Åros like før jul Da var skogsryddingen i det nye boligfeltet startet. (Foto: Nicolai Prebensen)

Søgne kommunes prosjektleder, Frode Trelsgård med plankartet for det nye boligfeltet i Årosskogen. (Foto: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no