- Behovet for en ny svømmehall i Nye Kristiansand er stort. Derfor bør vi starte en utredning om å bygge en hall i Søgne i forbindelse med ny videregående skole på Tangvall, sier ordfører Astrid Hilde til N247. (Foto: Skisse: Rambøll/Søgne kommune)

Åpning for svømmehall i Søgne

  Nicolai Prebensen
  17. jan 2018
  14:51
Under formannskapsmøtet onsdag ettermiddag fortalte ordfører Astrid Hilde (AP) at behovet for en ny svømmehall vest i Kristiansand er sterkt.

- Kapasiteten i kommunen er sprengt og Kristiansand ønsker en ny svømmehall. Under et møte om behovene i en ny storkommune tirsdag ga politisk rådgiver, Aase Marthe J. Horrigmo uttrykk for at det ønskes en ny hall, og da mener jeg vi må starte en utredning om vi kan få dette til i Søgne. Alternativet er at Songdalen eller Vågsbygd tar tak i et slikt prosjekt, sa hun.

- Nå skal vi bygge en ny videregående skole og å innlemme en svømmehall i dette prosjektet mener jeg er riktig, fortsatte hun.

- Halleluja
- Nå har jeg kjempet for svømmehall i Søgne i mange år, akkurat nå har jeg lyst til å si halleluja, sa Torfinn Kleivset (KrF) (bildet).

Et enstemmig formannskap gikk inn for å starte arbeidet med en utredning om svømmehall i Søgne.

- Behovsanalyser viser at behovet for en ny svømmehall er stort. Hallen i Vågsbygd er liten og gammel og må renoveres. I Aquarama er kapasiteten sprengt, noe vi ser når de som driver terapisvømming ikke får plass. I K5 utredningen var svømmehall i Søgne på banen, men i K3 arbeidet har ikke dette vært et tema før nå. Når behovsanalysene og elevveksten tilsier at storkommunen må utvide svømmehallkapasiteten, gjelder det å sette i gang et arbeid straks slik at vi er på banen når saken skal behandles politisk, avslutter Hilde.

- Ishall
- Bygger vi en ishall vegg i vegg med svømmehallen blir dette helt perfekt, repliserte Tom Løchen (H).
Sist oppdatert 17.01.2018 klokken 15:01 av Nicolai Prebensen

Ordfører Astrid Hilde (AP) fortalte formannskapet onsdag om behovet for en ny svømmehall i den nye storkommunen. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv.)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no