Gruppeleder i Søgne Høyre Tom Løchen presenterte lokalpartiets grunnlag for eksklusjon da fylkespartiets arbeidsutvalg hadde møte mandag kveld. (Foto: Arkiv: Nicolai Prebensen)

Innstiller på opprettholdelse av eksklusjon

  Jon Aamodt
  15. jan 2018
  22:17
Gruppeleder i Søgne Høyre Tom Løchen la mandag kveld fram lokalpartiets begrunnelse for å ekskludere Jan Stubstad for arbeidsutvalget i fylkespartiet. Stubstad er ekskludert av Søgne Høyre, men har anket avgjørelsen inn for fylkesstyret i partiet. Stubstad var selv til stede på møte i utvalget og fikk anledning til å legge fram sin egen versjon av saken. Det var fvn.no som først omtalte møtet. 

Arbeidsutvalget har foretatt sin egen vurdering og kommet til at grunnlaget for eksklusjonen er til stede. På lik linje med lokalpartiet i Søgne, mener utvalget det er dokumentert brudd på partiets etiske retningslinjer. Arbeidsutvalget innstiller på dette grunnlag at Fylkesstyret i Høyre opprettholder eksklusjonen av Stubstad. 

Jan Stubstad var til stede da arbeidsutvalget hadde sitt møte og fikk legge fram sitt syn på eksklusjonssaken. (Foto: Arkiv: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no