Norunn Tveiten Benestad på besøk på Songdalen ungdomsskole i 2017. (Foto: Nicolai Prebensen)

- Dette er historisk

  Nicolai Prebensen
  14. jan 2018
  21:35
-Jeg er veldig godt fornøyd med helhetsinntrykket av den nye regjeringsplattformen. Her legges det opp til en stor dugnad for inkludering og integrering, noe som er viktig for vår landsdel. Innsatsen mot langtidsledighet og ungdomsledighet skal styrkes, lønnstilskudd og arbeidstrening i vanlige virksomheter skal videreføres og utvikles, sier stortingsrepresentant Norunn Tveiten Benestad (H) om regjeringsplattformen med Høyre, FrP og Venstre i en kommentar til N247.

- Går foran
- Jeg er spesielt glad for det sterke signalet som gis når det understrekes at det offentlige skal gå foran og regjeringen nå vil sette som mål at fem prosent av nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller har «hull i CV'en». Denne regjeringsplattformen passer som hånd i hanske for å møte mange av Sørlandets levekårsutfordringer, fortsetter hun.

Tveiten Benestad sier videre at det at Venstre går i regjering med Frp og Høyre er historisk.

- Nå har vi en mulighet til å bygge ny felles politikk. Men fortsatt gjenstår det å skape flertall i de enkelte sakene i Stortinget, og det kommer fortsatt til å bli en spennende og krevende utfordring, avslutter Tveiten Benestad.
Sist oppdatert 15.01.2018 klokken 09:13 av Jon Aamodt

Sentralstyremedlemmer fra Agder Høyre og våre stortingsrepresentanter var delaktig i sluttfasen for regjeringerklæringen ved Jeløya Radio i Moss. F.v.: Arne Thomassen, Svein Harberg, Norunn Tveiten Benestad, Janne Fardal Kristoffersen, Harald Furre og Ingunn Foss. (Foto: Privat)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no