Roar Borøy fra Søgne kulturskole signerer avtalen om overdragelse av Søgne barne- og ungdomsteater torsdag ettermiddag. (Foto: Jon Aamodt)

Kulturskolen overtar Søgne Barne- og ungdomsteater

  Jon Aamodt
  11. jan 2018
  18:41
Kommunestyret i Søgne har gjennom budsjettet for 2018 bevilget 100.000 kroner til kulturenheten, midler som skal brukes til drift av teater i kulturskolen. 

Søgne Barne- og ungdomsteater som siden 2007 er drevet på frivillig basis, har fra januar 2018 overlatt virksomheten til Søgne kulturskole. Torsdag undertegnet partene avtalen hvor teateret overdrar virksomheten inkludert teknisk utstyr, kostyme- kulisse- og rekvisittlager. I følge kontrakten skal kulturskolen arbeide for at teater blir et fagtilbud for barn og unge i Søgne fremover. 

Sydamer med fantasifulle kostymer
Etter at kontrakten var signert av partene ble det tid til et lite tilbakeblikk for de driftige menneskene som nå sender stafettpinnen videre. 

- Jeg husker vi handlet rullevis med stoff til kjoler og kostymer og husker også alle symaskinene som surret og gikk, fortalte Atle Mikkelsen. 

- Det er helt unit å ha vært med på å sy både løver og giraffer og kjoler som vi ikke hadde mønster til, repliserte «sydama» Gunvor Kristensen som har sydd utallige kostymer for teateret. 

Forener ressurser
Avdelingsleder ved kulturskolen Roar Borøy lovte at alt skulle bli tatt godt vare på. Han fortalte at i forbindelse med kommunesammenslåingen blir ressursene fra Kristiansand, Søgne og Songdalen utnyttet i fellesskap og Kristiansand er allerede i gang med å digitalisere oversikten over kostymer. 

- Det kommer til å bli en spennende prosess når vi skal ta vare på alt og ta det med inn i K3.

Borøy sier videre at bevilgningen fra kommunen gjør det mulig å engasjere lærere til faget i en mer stabil form, og at dette også vil trygge tilbudet lokalt. Søgne kulturskole har allerede avtale med Maria Lied fra Knuden (Kristiansand kulturskole), og det er Lied som nå står for instruksjon i teateret. 

Inneværende sesong er både barne- og ungdomsgruppa fylt opp med 15-16 elever

- Vi har konkrete planer for begge gruppene, sier Lied og legger til at fra skolens side er samhold og trygghet det som blir prioritert aller høyest. 


Roar Borøy og Maria Lied fra kulturskolen sammen med representantene som har signert avtalen for Søgne Barne- og ungdomsteater. F.v. Kristin Aderssen, Linda Sødal, Atle Mikkelsen, Gunvor Kristensen og Carina Klungland. (Foto: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no