- Vi er beredt til å ta imot nye innbyggere, sier rådmann Kim Høyer Holum i Søgne kommune til N247. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)

Knuser prognosene for befolkningsvekst?

  Jon Aamodt
  11. jan 2018
  16:22
En svært offensiv boligutbygging i Søgne kan føre til en befolkningsvekst som langt overstiger det som legges til grunn i kommunale planer som i stor grad baseres seg på befolkningsfremskrivningen til SSB.

15400 innbyggere
Offisielle tall viser at det i 2016 var 11.260 innbyggere i Søgne kommune. SSB har utarbeidet befolkningsfremskrivningen  med et hovedalternativ og i tillegg et lavere anslag for lav nasjonal vekst og tilsvarende et alternativ for høy nasjonal vekst. Etter hovedalternativet vil Søgne kommune i 2040 ha 15.400 innbyggere, en tilvekst på 4.140 nye innbyggere i løpet av disse 24 årene. 

I dag bor det i gjennomsnitt 2,4 personer i hver bolig i kommunen. Dersom dette forholdet ikke endrer seg, vil det i perioden 2016-2040 være behov for omlag 1.725 nye boliger. Et svært offensivt boligbyggeprogram som N247 tidligere har belyst gjennom flere artikler, tilsier at det bare i løpet av 2-3 år kan bli bygget 300-500 nye boliger i Søgne. Det er liten grunn til å anta at et stort antall nye boliger vil bli stående ubenyttet over lang tid og dermed kan befolkningsveksten bare de nærmeste 2-3 årene bli på rundt ett tusen mennesker eller rundt en fjerdedel av den forventede veksten fram til 2040.
Arbeidsmarkedet
Fra 2020 vil nåværende Søgne kommune være en del av Nye Kristiansand, men allerede i dag er vi en del av et felles bo- og arbeidsmarkedet rundt Kristiansand. 

- Vi vet at 42 prosent av Søgnes arbeidstakere pendler til Kristiansand. Det samme gjelder for 48 prosent av Songdalens arbeidstagere. I tillegg er det mye pendling mellom Søgne og Songdalen. Vi henger tett sammen allerede nå, og har nesten vokst helt inn i hverandre også, uttalte ordfører i Kristiansand Harald Furre i forbindelse med kommunesammenslåingen. 

Ny vei og ny skole
Ny E39 som vil binde regionen enda tettere sammen og forkorte reisetid og ikke minst sørge for at mange mennesker ikke lenger blir stående lang tid i kø morgen og kveld. 
Etter planen skal strekningen fra Fidjane til Holum stå klar til bruk i 2021 og hele den nye motorveien til Stavanger innen 2030. Da vil en kjøretur til Stavanger gjøres unna på under to timer og reisetiden mellom bykjernen og Søgne vil forkortes vesentlig. 

Et helt nytt hypermoderne skolesenter med plass til ungdomsskole, kulturskole og videregående skole, er under planlegging på Tangvall. Endelig tidspunkt for ferdigstillelse er ikke avklart, men trolig kan hele komplekset være klart innen 2024, 
kanskje tidligere. 

Med ny skole, ny vei og og stort tilbud av både boligtomter og leiligheter, burde alt ligge til rette for at Søgne igjen kan få den veksten bygda opplevde for rundt 10 år siden. 

Kommunen beredt
- Det er kjempepositivt at dette skjer her i Søgne. Vi ser at en hurtig vekst kan skape en del press mot kommunale tjenester. I første rekke kan det bli behov for å øke tilbudet i barnehager. I så fall må vi snu oss rundt og bygge ut kapasiteten, sier rådmann Kim Høyer Holum i Søgne kommune til N247.

Rådmannen har registrert den store aktiviteten på boligfronten i kommunen og ser at en vekst som er antydet kan komme.

- Med en ny vei på gang og mange nye boliger forventer vi en vekst i kommunen, men det er vanskelig å anslå hvor raskt dette vil skje, sier han. 

Vekst
Han viser til at Søgne også for noen år siden opplevde en stor befolkningsvekst med 3-4 prosent årlig økning over noen år. Den største årlige veksten skjedde rundt 2007-2008 da befolkningen i Søgne økte med over 300 personer hvert år. 

- Vi håndterte dette da og skal være beredt for å ta imot nye innbyggere også nå, sier Holum.
Sist oppdatert 11.01.2018 klokken 18:38 av Jon Aamodt

Det legges stadig nye tomter ut for salg i Søgne kommune og mange nye boliger vil stå klar i løpet av de neste årene. I Kjellandsheia syd reiser de første boligene seg våren 2018. (Foto: Nicolai Prebensen)

Flere nye leilighetsbygg er under oppføring og vil være klare til innflytting fra og med 2018. (Foto: Illustrasjon fra utbygger)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no