Kystradio Sør ligger lokalisert på Sola i Stavanger. (Foto: Telenor)

Nå må du kalle på «Kystradio Sør»

  Nicolai Prebensen
  10. jan 2018
  12:59
Frem til 24. mars 2004 ropte alle som har VHF i båtene sine her i sør på Farsund radio når de skulle ha kontakt med en av Telenors mange kystradiostasjoner. Fra den dagen måtte vi rope på Tjøme radio, og aller helst på en arbeidskanal om det ikke stod om liv. Nå er tiden for å kalle på Tjøme radio på VHFen ugjenkallelig over.

Lagt ned
Den 31. desember 2017 ble flere kystradiostasjoner lagt ned, blant annet «vår egen» Tjøme radio samtidig med Florø- og Vardø radio. Tjøme radio betjente Østlands- og Sørlandskysten.

I alt er det nå lagt ned 36 kystradiostasjoner, flere av disse har eksistert i over hundre år.

Nå er det Kystradio Sør, og Kystradio Nord som gjelder og er de eneste to kystradioene som blir igjen.

Telenor skriver på sine nettsider at Kystradio gjennomfører modernisering av infrastruktur og teknisk plattform for kystradiostasjonene i Norge.

- I endring
- Telenor har hatt ansvar for Norges nød- og sikkerhetskommunikasjon til sjøs i over 100 år og har hele tiden vært en organisasjon i endring.

- Det har ved kystradiostasjonene vært et behov for en fullstendig oppgradering og modernisering av gammel infrastruktur og utdatert utstyr. Dette er helt nødvendig for å kunne fortsette å levere en sikker og effektiv kystradiotjeneste langs norskekysten, skriver teleoperatøren.


- Topp moderne kystradio
«Når denne moderniseringen og omorganiseringen står klar får vi en topp moderne kystradio, med bedre funksjonalitet, fleksibilitet, og robusthet på to store, likeverdige kystradiostasjoner. De vil være lokalisert i Nord-Norge (Bodø) og i Sør-Norge (på Sola i Rogaland). Endringen legger dermed til rette for langt tettere samarbeid med Hovedredningssentralen (HRS) som også er lokalisert her».

«De to nye kystradiostasjonene vil bære navnene Kystradio Sør og Kystradio Nord, og vil kunne stå som fullverdige operative reservelokasjoner for hverandre. På den måten ivaretas hele Norges behov for operativ assistanse over det maritime nødnettet langs Norges kyst og havområdene helt opp til Svalbard».

Artikkelen fortsetter under bildet.
Fra årsskiftet skal du kalle på «Kystradio Sør» med VHFen og ikke Tjøme radio. (Foto: Telenor).

To likeverdige kystradiostasjoner gjør det også enklere å samarbeide på tvers av ansvarsområder og støtte hverandre på avvikling av trafikk og oppgaver som for eksempel ved sommersesongen i sør og Lofotfisket i nord.

Forsterket bemanning
- Avvikling av de tre mindre stasjonene betyr ikke at vi slutter å «lytte» i deres områder. Antall antenner/basestasjoner vil være det samme og de to kystradioene får forsterket bemanning, skriver Telenor på sine sider.

- For kundene ute på havet vil derfor tjenestene forbli uforandret, men med større robusthet og driftsstabilitet for den tekniske infrastrukturen, skriver Telenor i en pressemelding tidligere i vinter.

- Så når du roper opp kystradiostasjon, kan du si "Kystradio Sør" eller "Kystradio Nord". MMSI til begge er 002570000 (DSC vil da gå til den kystradiostasjonen du er nærmest), skriver Telenor på sine sider om kystradioene.
Sist oppdatert 10.01.2018 klokken 13:06 av Nicolai Prebensen

VHF-kommunikasjon er den raskeste måten å få kontakt med hjelpemannskaper på om du skulle få behov for dette når du er på sjøen. (Foto: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no