Det er Repstad Eiendom ved daglig leder Ole Johan Bueklev og salgsrepresentant Bjørn Stephansen som står bak utbyggingen i Kjellandsheia syd og flere andre boligprosjekter i Søgne. (Foto: Nicolai Prebensen)

Boligmarkedet i Søgne: Stor aktivitet i flere nye boligområder

  Jon Aamodt
  08. jan 2018
  16:39
- Ny vei mellom Kristiansand og Søgne tror vi er avgjørende for at Søgne igjen skal få en befolkningsvekst som vi har sett tidligere. De siste årene har det vært en bra vekst i Songdalen, men vi tror Søgne nå vil ta seg opp igjen når veisystemet er i ferd med å bli utbedret og folk slipper køer når det skal kjøres til barnehager og jobb. Ingen liker å sitte i kø morgen og kveld, men dette regner vi med det blir en løsning på nå, sier Roald Aga Pedersen i Ausviga Eiendom til N247.


Ausviga
Et av de store tomteområdene hvor utbygging allerede er startet er Ausviga. Salget i første byggetrinn startet i juni 2017.


- De 21 tomtene vi la ut for salg i juni er snart solgt unna og vi er allerede i gang med grunnarbeid og infrastruktur i byggetrinn to. Her kommer 27 nye tomter, mest eneboliger for salg i løpet av våren 2018. Våren er alltid en gunstig tid å komme i gang for de som skal bygge, så vi håper på god respons her også når salget tar til, sier Pedersen.

Leireheia
Litt lenger nord, i andre enden av heia, legger Hellvik Hus siste hånd på planen som omfatter rundt 100 nye boenheter.


- Området Leireheia er snart klart for andre gangs politisk behandling. Vi håper på salgstart for tomtene i løpet av sommeren eller tidlig høst 2018, sier prosjektutvikler Svein K. Sekkingstad hos utbygger Hellvik Hus Søgne til N247.

Åpning av Leireheia føyer seg inn i rekken av store boligprosjekter i Søgne og området Kjellandsheia, Leireheia/Ausviga. I følge saksfremlegget til plan- og miljøutvalget vil det totale antall boenheter i de nye områdene være i størrelsesorden +/- 2.000 enheter.

Kjellandsheia syd
I dette området som ble lagt ut for salg i juni 2017, er det nå solgt 32 av 63 tomter.


- Salget har vært meget bra. Det gode salget skyldes nok at vi tilbyr solrike tomter med nærhet til sjø og badestrand og gir alle tomtekjøpere mulighet til kjøp av båtplass. I tillegg til at området har innbydende lekearealer, så satser vi tungt på å utvikle turterrenget i Kjellandsheia, et område som vil ligge like utenfor stuedøra til våre tomtekjøpere. Det kommer til å bli et knallfint område å bo i, midt mellom sjøen og innlandsvann og turløyper, sier Ole Johan Bueklev i Repstad Eiendom. 

Kjellandsheia vil når den er ferdig utbygget til slutt omfatte 450 boliger.

Vedderheia
Boligbyggingen i Vedderheia startet på slutten av 1980-tallet og fremdeles legges nye tomter ut for salg i dette området. Repstad Eiendom vil våren 2018 legge ut for salg 20 tomter i området mot Repstadvannet. 

I tillegg har Aamodt Hus kjøpt opp 40 eneboligtomter i Vedderheia av Repstad Eiendom. Også her pågår arbeid med detaljregulering og arbeid i området vil trolig starte i løpet av 2018.

Kileneset
På Langenes ligger området Kileneset mellom Langenesveien og Kilen, like øst for kanalen som forbinder Kilen med havet. Her planlegger utbygger Repstad Eiendom salgstart av 20 boligtomter. 

Artikkelen fortsetter under bildet.
- Forventet oppstart av salget på Kileneset er i løpet av vinteren 2018, sier daglig leder Ole Johan Bueklev til N247. (Foto: Nicolai Prebensen).

Åros
I Årosskogen er det fremdeles noen tomter igjen før feltet som ble åpnet tidlig på 1980-tallet er ferdig utbygget. Søgne kommune klargjør i disse dager et område med 23 tomter hvor salgstart er forventet å finne sted i løpet av januar eller februar. 


Flere mindre utbygginger
I tillegg til de prosjektene som er nevnt her, foreligger rundt 20 mindre reguleringsplaner hvor de aller fleste innebærer bygging av et mindre antall boliger. I vestbygda er det planlagt nye boliger blant annet på Tånevik, Lastad, Trysnes, og Dvalås. Vest for Søgneelva og utover mot Langens finner vi ikke ubetydelige Smedsanden og flere tomter ved Donevann, Vognsneset og Pålsnes. Trolig snakker vi om en tomtereserve på mellom 50 og 100 boliger i disse prosjektene. 

Flere spennende prosjekter under utvikling
Denne oversikten er basert på kommunale planer vi kjenner til eller har fått tips om. Det er ikke usannsynlig at det finnes flere gode planer som ikke er omtalt her. Ser vi litt lenger fram i tid, finner vi flere større områder som er under planlegging. Øygardsheia med rundt 150 boliger er et av områdene hvor det pågår reguleringsarbeid. 

Les også om utviklingen i markedet for leiligheter i Søgne:
 

Et av de store tomteområdene hvor utbygging allerede er startet er Ausviga. Salget i første byggetrinn startet i juni 2017 og de første boligene begynner å ta form. (Foto: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no