Næringsminister Monica Mæland. (Foto: Håkon Jacobsen, NFD)

7 500 flere selskaper kan velge bort revisjon

  Nicolai Prebensen
  08. jan 2018
  15:11
Oslo NTB info: En ny forskrift som trer i kraft 10. januar, gjør at flere selskaper kan velge om de vil revidere regnskapene sine eller ikke. Dette vil gjelde for omtrent 7.500 aksjeselskaper i Norge i tillegg til de over 130.000 aksjeselskapene som allerede kan velge bort revisjon.

- For en liten bedrift kan dette bety både tid og penger som kan brukes på nye ideer som skaper flere arbeidsplasser, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Den nye forskriften åpner for at alle aksjeselskaper som har driftsinntekter som er lavere enn 6 millioner kroner eller har balansesum som er lavere enn 23 millioner kroner, kan velge om de vil revidere regnskapene sine eller ikke.

Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no