Hovedredningssentralene i Norge registrerte i alt 8679 hendelser i 2017. (Foto: Jon Aamodt)

Over 15 registrerte hendelser hver dag

  Nicolai Prebensen
  07. jan 2018
  17:07
Hovedredningssentralen Sør-Norge hadde i gjennomsnitt 15,2 registrerte henvendelser hver dag i 2017. Dette er en svak nedgang fra året før, noen som skyldes at de mindre aksjonene på land nå blir organisert lokalt.

I følge Aftenposten har hovedredningssentralene i Sør- og Nord-Norge hatt en økning på 70 prosent registrerte hendelser det siste tiåret. Hovedredningssentralen for Sør-Norge (HRS S-N) er plassert i nærheten av Stavanger Lufthavn Sola. Sentralen sitt ansvarsområde går fra Skagerrak og opp til 65 grader nord. I sør grenser HRS S-N sitt ansvarsområde mot Sverige og Danmark, og i vest mot Storbritannia. Sentralen har også det overordnede ansvaret for all redningstjeneste på land fra og med Nord-Trøndelag og sørover.

Nordpolen
Hovedredningssentralen for Nord-Norge (HRS N-N) ligger i Bodø. Sentralen sitt geografiske ansvarsområde går fra 65 grader nord og opp til Nordpolen. I vest går grensen ved 0-meridianen og i øst fra grensen Norge-Russland og et stykke nord nord-øst til den treffer 35 grader østlig lengde. Derfra følger grensen 35 graden nord til Nordpolen. HRS N-N har også det overordnede ansvaret for all redningstjeneste på land fra og med Nordland fylke og nordover, inkludert Svalbard, skriver hovedredningssentralene på sine hjemmesider.

Totalt ble det registrert 8639 hendelser i 2017, hvorav 5572 i Sør-Norge. Av disse er 2572 sjørelaterte med over 1000 assistanser til fartøy. Hoveredningssentralen på Sola har assistert ved 269 grunnstøtinger, de aller fleste naturlig nok i sommersesongen. Sentralen har i 2017 reagert på 309 nødsignaler, inmarsat. På landsiden er det søk etter personer som topper statistikken med 1293 aksjoner etter savnede personer i Sør-Norge.

Luftambulansen har hatt 985 oppdrag i Sør-Norge i 2017.

Artikkelen fortsetter under bildet.
Nesten 1000 oppdrag for Luftambulansen i 2017. (Foto: Nicolai Prebensen).

Frivilligheten
Aftenposten skriver at økningen legger press på det profesjonelle redningsapparatet, men skaper enda større utfordringer for den gruppen som mange aksjoner er avhengige av, de frivillige lete- og hjelpemannskapene.

-  Vi har stilt på det vi er blitt bedt om hittil, men det er klart at denne utviklingen øker belastningen på mannskapene våre, sier landsrådsleder Kjersti Løvik i Røde Kors Hjelpekorps til avisen.

Foreløpige tall fra Røde Kors viser at hjelpekorpsene hadde 1766 oppdrag i fjor. Det er over hundre flere enn året før og hele 600 flere enn hjelpekorpsene hadde for fem år siden.

Arbeidsgivere
- Flere aksjoner sliter ikke bare på mannskapene, men også på utstyret og på medlemmenes arbeidsgivere, påpeker Kai Roger Vatne, leder for hjelpekorpsseksjonen i Røde Kors.

Til Aftenposten sier Tore Wangsfjord ved Hovedredningssentralen i Nord-Norge at når sentralene har 20-30 hendelser enkelte dager kan redningsledelse velge å prioritere hardere når det topper seg. Det vil bety at de som ikke er i umiddelbar livsfare, må belage seg på å vente litt lenger på assistanse. 

Tom Erik Dønnestad (bildet) i Søgne Røde Korps Hjelpekorps sier at lokallaget brukes mye, også i aksjoner utenfor eget distrikt.

- Har kapasitet
- Vi har fremdeles kapasitet, men vi skal utover nyåret kikke litt på tallene over resursbruken vår. Vi bruker mye tid og ressurser på skolering av de frivillige samt kjøp og vedlikehold av utstyr. Forholdet mellom ressursbruk og inntekter når vi rykker ut på aksjoner samsvarer ikke, men vi er frivillige og får lov til å dyrke hobbyen vår. Det tar faktisk fire timer inn i aksjonen før vi får betalt for mannskapene våre, sier Dønnestad til N247.

En sak vi kommer tilbake til.

Luftambulansen hadde nesten 1000 aksjoner i 2017. (Foto: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no