Nymoen, Agderbyggs 50+ prosjekt vil ha 69 boenheter når det står ferdig. Byggestart forventes i løpet av 2018. (Foto: Agderbygg)

Boligmarkedet i Søgne: Storsatsing på leiligheter

  Jon Aamodt
  05. jan 2018
  21:46
Søgnefolk flytter internt i kommunen og velger leiligheter i Søgne fremfor å flytte til byen. Dette er en av trendene eiendomsmegler Ole Kr. Kristiansen har registrert etter at tilbudet av leiligheter i Søgne har hatt en sterk økning den seneste tiden. På Tangvall eller i umiddelbar nærhet finner vi allerede i dag mer enn 10 større og mindre leilighetsbygg. Nå planlegges rundt 200 nye leiligheter i kommunen og flertallet av disse vil ligge på Tangvall. 

Nymoen
På Nymoen har Agderbygg allerede solgt over 20 leiligheter i sitt prosjekt 50+. Byggestart er tidligere antydet ved 30 solgte enheter. Totalt skal det bygges 69 leiligheter fordelt over to byggetrinn. 

- Vi har merket økt interesse for Nymoen igjen nå etter nyttår og er i dialog med flere potensielle kjøpere. Det er spesielt leiligheter rundt 70 kvadratmeter som etterspørres og flere av de aktuelle kjøperne er lokale som ønsker å selge egen bolig og flytte til en leilighet. Fellesarealene vi tilbyr på Nymoen er annerledes enn vi ser i konkurrerende prosjekter og dette er nok med å trekke kunder i et marked hvor det er mye å velge i, sier eiendomsmegler Erik Johan Mathisen i meglerfirmaet EXBO til N247.

Han har som målsetting å nå 30 solgte enheter innen 1. mai og sier selv at dette er offensivt, men ikke urealistisk. 

- Alt er tilrettelagt med underleverandører, og når vi målet nå i vår ønsker jeg å komme i gang med bygging så fort som mulig, sier Mathisen. Tangvall Terasse
I februar starter salget i Tangvall Terasse. I første omgang legges 28 leiligheter ut for salg i et prosjekt som når det står ferdig vil ha 70 leiligheter i størrelsen 50 til 130 kvadratmeter. 

- Dette er første byggetrinn etter etablering av butikkene på gateplan. På sikt skal området utvikles med totalt 70 leiligheter i tillegg til næringslokaler. Vi håper å komme igang med byggearbeidene høsten 2018 og forventer ferdigstillelse av de første leilighetene vinteren 2019/2020, sier eiendomsmegler Ole Kristian Kristiansen i EiendomsMegler 1 til N247. 


Artikkelen fortsetter under bildet.
På tomta til den gamle Expert-butikken i Kleplandsveien vil utbyggerne reise et leilighetsbygg med inntil 60 nye boenheter. (Illustrasjon Spiss Arkitektur og Plan AS og Klepland AS). 

Tangvall Park
Med inntil åtte etasjer vil Tangvall Park romme opp mot 60 nye leiligheter. Planene for Søgnes høyeste hus har vært til førstegangsbehandling i det politiske system og er for tiden på høring. Det er foreløpig ikke avklart hvorvidt utbygger får unytte arealene i høyden i den grad de har ønsket selv om det er kommet sterke politiske signaler om å bygge høyt og å utnytte arealene på Tangvall maksimalt. 

- Vi har en god dialog med administrasjonen i Søgne kommune. Innspill som er kommet under høringen er under behandling og jobbes med. Vi forventer andre gangs politisk behandling i løpet av våren, og håper å tilby leiligheter for salg før ferien. Vi opplever at det er god interesse for prosjektet og gleder oss til å komme i gang, sier Alexander Aamodt  på vegne av utbyggerne. (Bildet til venstre, Foto: Jon Aamodt) 

Han er også godt fornøyd med at prosjektet ble omtalt som et spennende bygg og ikke som en koloss da prosjektet var til førstegangsbehandling hos lokale politikere. 


Lunde Park
Mur i Sørs 22 leiligheter i prosjektet Lunde Park (bildet til høyre, illustrasjon fra utbygger) begynner å ta form og prosjektet er i rute i forholdt til beregnet ferdigstilling. Med stor utendørs takterasse og Slakteren som nærmeste nabo, kan vi kanskje forvente grillfest på taket allerede kommende sommersesong. 

- Vi har hele tiden interessenter på disse leilighetene og i løpet av januar håper vi å kunne ta med folk inn i bygget som nå er tett, sier Geir Sjøkvist fra Murisør Eiendom til N247. 

Han ser frem til å kunne vise potensielle kjøpere rundt i bygget og håper dette utløser salg av gjenværende leiligheter. Sjøkvist er i dialog med flere potensielle kjøpere og har tro på at flere kontrakter kan underskrives i nær framtid. 
 


Konvalldalen
I Konvalldalen planlegger Hellvik Hus en ny boligblokk med plass til 22 leiligheter. 

- Byggetillatelse er i orden og vi arbeider nå med den tekniske planleggingen av boligene. Flere detaljer om bygget og om tidsaspekter må vi komme tilbake til, sier prosjektutvikler Svein K. Sekkingstad hos utbygger Hellvik Hus Søgne til N247.

Salemsveien
Også i Salemsveien er det godkjent reguleringsplan for et mindre leilighetsbygg. Planen gjelder et bygg i to etasjer med åtte leiligheter. Status for dette prosjektet er foreløpig ikke kjent. 

Konsentrasjon rundt Tangvall
Innenfor de planer som her er omtalt finner vi 22 leiligheter på Lunde og tilsvarende antall i Konvalldalen. Øvrige nye leilighetsbygg ligger alle nær Tangvall sentrum som med foreliggende prosjekter vil få en kapasitetsøkning på 150-200 nye boenheter i løpet av kort tid. 

-  Det er litt tidlig å si hvilken innvirkning ny vei og nytt skolesenter vil ha på det lokale boligmarkedet, men vi antar at det har en positiv effekt nå som plassering og bygging er bestemt, uttalte eiendomsmegler Ole Kr. Kristiansen til N247 tidligere. 


I februar starter salget av 28 leiligheter i Tangvall Terasse. Totalt skal det bygges 70 nye leiligheter i dette prosjektet. (Foto: Tangvall Terasse AS/Folk)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no