- Her har andre mye å lære, sa statssekretær Tommy Skjervold etter at han var blitt oppdatert på det trafikksikkerhetsarbeidet som gjennomføres i Agder på tvers av mange etater. Instruktør Osmund Nikolaisen i Trafoen tok med seg Skjervold ut på glattkjøringsbanen til Skandinavisk Trafikksenter torsdag ettermiddag. (Foto: Nicolai Prebensen)

Statssekretær: - Her har andre mye å lære

  Nicolai Prebensen
  04. jan 2018
  15:51
Statssekretær Tommy Skjervold (FrP) i Samferdselsdepartementet fikk en liten aha-opplevelse på glattkjøringsbanen til Skandinavisk Trafikksenter da han økte farten med ti kilometer og «pløyde ned» barnevogner som stod i kjørebanen under en bremsetest torsdag ettermiddag.

Skjervold var invitert av den nye lederen av hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø (SAM) i Vest-Agder, Christian Eikeland (FrP) for å lære mer om det vellykkede samarbeidet mellom mange etater i trafikksikkerhetsarbeidet i Agder.

«Pløyde» ned
- Da jeg kjørte i 60 kilometer i timen hadde jeg full kontroll på nedbremsingen og kom meg unna kjeglene som indikerte barnevogner i veibanen. I 70 kilometer i timen «pløyde» jeg dem ned. Det var en opplevelse bare det, sa han etter kjøreturen på glattkjøringsbanen.

Til stede var også representanter for Nullvisjonen på Agder, politi, 18+ prosjektet og Trafoen som holder til på samme sted.

Imponert
I forkant av demonstrasjonen fikk statssekretæren en nøye beskrivelse av hvilke samarbeid som er inngått og han var svært imponert over det samarbeidspartnerne i Agder hadde fått til.

- Dette må jeg ta med meg til andre deler av landet. Her jobbes det svært godt og etatene lærer av hverandre. Ingen sitter på egen hest, men lærer heller av hverandre. Fylkene, politi, og mange andre instanser jobber sammen for å bedre sikkerheten og ferdigheten for alle i trafikken, og Statens vegvesen er også en viktig del av prosjektet. Nullvisjonen gjør en kjempejobb, og trafikksenteret hvor både 18+ og Trafoen holder til er alle inne under samme paraply.

- Dette er imponerende, og selvsagt noe jeg drar med meg videre i mitt departement, sa statssekretæren.

Artikkelen fortsetter under bildet.
Statssekretær Tommy Skjervold bak rattet på en såpeglatt glattkjøringsbane i Kristiansand torsdag ettermiddag. (Foto: Nicolai Prebensen).

Christian Eikeland hadde også noen lovnader å komme med.

Russeknute
- Jeg har vært her tidligere og sett hva det jobbes med. Jeg er også imponert og vil jobbe videre for dette arbeidet. På ditt spørsmål om SAM-utvalget og fylkeskommunen fortsetter arbeidet er svaret et klart ja. Jeg har sågar foreslått en ny knuteregel for russen. Tar de et kurs på «Trafoen» får de en egen knute i russelua. Dette er en sak vi jobber med nå, sa han.

Statssekretær Skjervold talte under Nyttårsaksjonen 2018 og lovet å ikke snakke mye politikk.

- Det kommer mange trafikkofre og pårørende til den aksjonen og da passer politikk dårlig. Jeg skal snakke litt om konsekvenser og adferd. Jeg kommer også til å si noe om det fantastiske arbeidet som gjøres her nede i tillegg til holdninger i trafikken sa han til N247 i forkant av aksjonen.

- Nullvisjonen i Agder, Trafoen og 18+ er noen av tiltakene som finansieres av fylkeskommunen og hvert år når frem til befolkningen gjennom kurs, kampanjer og holdningsskapende arbeid, sier Tom Erik Dønnestad til N247.

Artikkelen fortsetter under bildet.
Statssekretær Tommy Skjervold og SAM-utvalgsleder Christian Eikeland i Vest-Agder fylkeskommune på Skandinavisk Trafikksenter torsdag ettermiddag. (Foto: Nicolai Prebensen).

2005
Det var i 2005 at fylkeskommunen tok initiativ til dette arbeidet og i tillegg til obligatorisk glattkjøring under kjøreopplæringen finansierer fylkeskommunen kurs for 18+ ungdom som ender opp med en tur til Rudskogen for kjøring på bane for alle som fullfører. 18+ prosjektet har gjennomført 10 kurs i året siden 2006.

Trafoen er et trafikksikkerhetsprosjekt som ble gjort permanent i 2007 etter to års «prøvetid». Tiltaket har som målsetning å påvirke deltakernes bevissthet, oppfatning og holdning til risiko, samt øke forståelsen for årsak til - og konsekvensen av ulykker. Navnet Trafo kommer fra ordet transformasjon, som betyr endring/forandring.
Sist oppdatert 04.01.2018 klokken 15:52 av Nicolai Prebensen

Det glapp litt for statssekretæren når farten ble for høy på den såpelatte banen. Skjervold klarte likevel å "hente seg" inn igjen etter "glippen". (Foto: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no