Bildet er fra Nyttårsaksjonen i 2016. Torsdag arrangeres aksjonen på nytt. (Foto: Amalie Henden)

Nyttårsaksjonen 2018

  Nicolai Prebensen
  03. jan 2018
  14:43
Torsdag ettermiddag arrangeres Nyttårsaksjonen 2018. Denne foregår på Scandic Sørlandet og starter klokken 14.45.

- Nyttårsaksjonen har blitt en tradisjon og hensikten er å bevisstgjøre hver enkelt av oss til å stå sammen for å bedre trafikksikkerheten på veiene. Forskning viser at antall drepte kan halveres dersom alle overholder fartsgrensene, bruker bilbelte, hjelm og annet verneutstyr og kjører rusfritt, skriver nyttårsaksjonsgruppa i invitasjonen til arrangementet.

Programmet for samlingen er variert og blant annet vil statssekretær - barn og trafikksikkerhet, Tommy Skjervold holde innlegg.

I tillegg skal Ole Rabbersvik snakke om hvordan han opplevde sin egen bilulykke og om livet etter.

N247 har skrevet om Ole Rabbersvik ved flere anledninger:Etter avslutning av hovedprogrammet åpnes det for mingling og enkel bevertning på hotellet. Det vil også være anledning for samtale og refleksjon for de som ønsker det.

 I Vest-Agder har antallet trafikkdrepte, som i resten av landet, hatt en betydelig nedgang de siste årene, samtidig som over halvparten av de 106 omkomne på landsbasis var menn over 45 år. I Vest-Agder omkom 3 personer på veiene i 2017.

Artikkelen fortsetter under bildet.
Bildet er fra fra Langenesveien 13. juni 2015 hvor Henrik Borøy ble alvorlig skadet da bilen han satt i havnet på taket. (Foto: Roar Tolfsen).

- At trafikkåret 2017 viser en kraftig nedgang i det totale antallet omkomne er positivt, men vi er langt fra i mål. Selv om bilene stadig blir sikrere og veiene bedre, møter vi nye utfordringer. Vi får flere trafikanter med høy ulykkesrisiko. Det vil bli flere myke trafikanter, flere eldre på veiene både som sjåfører og fotgjengere og flere trafikanter fra andre trafikkulturer, sier Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk i en artikkel på tryggtrafikk.no

Hele programmet:

Klokken 15.00 – 16.00
 • Musikalsk innslag
 • Per Sverre Kvinlaug (konferansier) - Ordfører Kvinesdal
 • kommune
 • Marthe Nilsen - Holdningsendring blant ungdom
 • Film: "Kjør me ved" - Prosjekt i Kvinesdal kommune
 • Musikalsk innslag
 • Ole Rabbersvik - Sannhetsvitne
 • Tommy Skjervold (statssekretær) - Barn og trafikksikkerhet
 • Torstein Salvesen (Nullvisjonen) - Hjertesoneprosjektet
 • Musikalsk innslag
 • Kl. 16.00 – 16.30
 • Vi går samlet fra hotellet og ut på E18
Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner, Statens vegvesen, Politiet, Trygg Trafikk og Biskopen i Agder og Telemark står bak «Nyttårsaksjonen» og ønsker alle velkommen. 

Ole Rabbersvik skal fortelle om sine opplevelser da ulykken var et faktum og om tiden etter. (Foto: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no