Jack Andersen (H) (innfelt) ber, på vegne av bussjåfører og beboere i Ausvigheia, Søgne kommune vurdere muligheten for å få forsterket veibelysning i krysset Leireveien - Ausviga av hensyn til myke trafikanter. (Foto: Nicolai Prebensen)

Ber om forsterket veibelysning ved fotgjengerovergang

  Nicolai Prebensen
  01. jan 2018
  17:48
Formannskapsmedlem Jack Andersen (H) ber Søgne kommune vurdere muligheten for å få bedre belysning i krysset Leireveien - Ausviga - Kjellandsheia.

Andersen har fått flere henvendelser fra beboere i området samt bussjåfører som sier at lysforholdene er dårlige, spesielt ved fotgjengerovergangen og sykkelstien som krysser Leireveien.

Forbedret på Hølleveien
- Det er forbedret belysning på Hølleveien ved rådhuset og i krysset Hølleveien - Stauslandsveien og den løsningen er ønskelig å få til på stedet. Dette krysset kommer snart til å bli sterkt belastet i forbindelse med den store boligutbyggingen i området og det er av hensyn til de myke trafikantene at jeg anmoder kommunen om å se på dette, sier Andersen til N247.

- Jeg ber derfor kommunalsjef Torkjell Tofte om å videresende forespørselen til de aktørene som er ansvarlig for veibelysningen langs fylkesveien, avslutter han.

Krysset Leireveien - Ausviga er svakt belyst og nå ber beboere og bussjåfører om at busslomme og gangfelt blir lyssatt bedre. (Foto: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no