Anleggsleder Christopher Holskog og enhetsleder Ola Frøysland på toppen av det nye boligfeltet på Åros. (Foto: Nicolai Prebensen)

Starter salget av kommunale boligtomter

  Nicolai Prebensen
  23. des. 2017
  16:31
- Søgne kommune har alltid ligget lavt når det gjelder salg av boligtomter, men nå er vi i alle fall i gang med salg av 23 tomter fordelt på rekkehus og eneboliger, sier enhetsleder Ola Frøysland i eiendomsavdelingen i kommunen.


Nylig startet arbeidet med å rydde skog i feltet og grunnarbeidene har oppstart rundt månedskiftet januar - februar 2018.

- Starter i januar
- Vi starter salget mot slutten av januar. Jeg har ikke tenkt å gjøre dette selv, da tror jeg det ville blitt noe rot, sier Frøysland lattermildt til N247 fredag ettermiddag.

- Det er Privatmegleren som tar seg av salget. Vi har vel egentlig nok å gjøre om vi ikke skal opptre som meglere også, legger han til.

Feltet kalles C1 og ligger like ved snuplassen for bussene innerst i Årosskogen.

Da N247 skrev om planene for ett år siden sa Frøysland at kommunen også eier ett felt litt lenger inne boligområdet og forsøkte salg av dette i 2014. 

- Feltet ble forsøkt solgt i sin helhet men det kom kun inn ett bud som lå langt under den verdivurderingen som var gjort, fortalte han.

Ingen vesentlig endring i markedet
- Vi tror ikke markedssituasjonen har endret seg vesentlig siden den gang, og vi har derfor nå valgt å selge tomtene enkeltvis, sa han.

- Vi tror at dette feltet vi starter på nå vil gi masseoverskudd, og det andre feltet vil ha underskudd på masse når det skal utarbeides. Derfor har vi byttet om på rekkefølgen. Det er kommunen selv som står som utbygger og vi sitter da i førersetet med ansvar for utvikling av området, også med hensyn til vei og annen infrastruktur, samt salg av tomter, sa Frøysland dengang.

Området er på cirka 15 dekar og tomtene vil bli solgt ferdig grovplanert. 

10 millioner kroner
Det er maskinentreprenør Per Try som skal utføre grunnarbeidene og anleggsleder Christopher Holskog sier til N247 at selskapet regner med å bruke rundt fem måneder på arbeidet. Tomtene er dermed klare til å bebygges like over sommerferien. Grunnarbeidene har en kostnadsramme på 10 millioner kroner.

Da N247 omtalte prosjektet i 2016 sa kommunalsjef Torkjell Tofte (bildet) at han var spent på utviklingen av boligmarkedet i Søgne.

- Flere store områder er under utvikling og bare vest i Søgne planlegges det opp mot 1500 til 2000 nye boenheter, sa han.

- Viktige tiltak
- Mange har flyttet østover på grunn av dårlige veier og mye kø det siste tiåret. Nå ser det ut til åt vi både får ny Europavei og ikke minst en ny hypermoderne ungdoms- og videregående skole på Tangvall innen rimelig kort tid. Dette er svært viktige tiltak for utviklingen i bygda og vil gjøre Søgne til en svært attraktiv kommune å bo i. I tillegg til flotte boområder har kommunen en av Norges vakreste skjærgårder, og ikke minst store flotte områder for friluftsliv i nærmest alle former, mer eller mindre rett utenfor stuedøra.

- I tillegg har kommunen et mangfold av kulturtilbud som i stor grad drives frem av et mangfold av frivillige. Det er utvilsomt en spennende tid vi går i møte, sa han.

- Boligtomtene er klare til å bygges på like over sommerferien 2018, sier anleggsleder Christopher Holskog i Maskinentreprenør Per Try og enhetsleder Ola Frøysland i eiendomsavdelingen i Søgne kommune. (Foto: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no