Pressemelding fra Fiskeridirektoratet
Fiskeridirektoratet foreslår nye regler for leppefisket i 2018. (Illustrasjonsfoto). (Foto: Nicolai Prebensen)

Forslag til regulering av leppefisk i 2018

  Nicolai Prebensen
  22. des. 2017
  12:39
Fiskeridirektoratet har nå behandlet innspill fra Reguleringsmøtet om regulering av leppefisk i 2018, og anbefaler at fisket etter leppefisk blir lukket og regulert med totalkvote og fartøykvoter, subsidiert regulert med en stor lukket gruppe og en mindre åpen gruppe.

Fisket etter leppefisk har blitt nokså betydelig etter hvert og i år ble det fisket i overkant av 27 millioner fisk.

Med bakgrunn i et voksende fisketrykk og stigende uro for bestandene av leppefisk langs kysten foreslår Fiskeridirektoratet nå å stenge fisket og regulere fisket med en totalkvote på 18 millioner fisk og med individuelle fartøykvoter.

Totalkvote
Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt deltakerforskriften for neste år for alle typer fiskeri, bortsett fra fiske etter leppefisk, som vil bli fastsatt litt utpå nyåret.

Med bakgrunn i dei foreslåtte deltakerkriteriene vil rundt 400 fartøy være kvalifiserte til å delta i en lukket gruppe, noe som vil gi en fartøykvote på 45.000 fisk per fartøy med utgangspunkt i en totalkvote på 18 millioner tonn.

Dersom fisket blir delt mellom en lukket gruppe og en åpen gruppe foreslår Fiskeridirektoratet at 90 prosent skal tildeles en lukket gruppe og 10 prosent til en åpen gruppe.

Dette vil i så fall bety at den lukkede gruppen kan fiske 16,2 millioner fisk, og den åpne gruppen 1,8 millioner fisk. Nærings- og fiskeridepartementet vil avgjøre deltakerkriteriene for fiske etter leppefisk.

Samme datoer i 2018
Fiskeridirektoratet foreslår at åpningsdato i 2018 skal være som i år, 17. juli på Sør- og Vestlandet og 31. juli i Midt-Norge.

I år ble fisket etter leppefisk stanset 20. november. I tillegg ble det innført en midlertidig stopp i fisket i perioden 30. september til og med 23. oktober. Fiskeridirektoratet foreslår å stoppe fisket 1. november neste år i alle tre områdene.

Det har kommet innspill i høringsrunden om tallet på redskap som den enkelte fisker kan bruke skal reduseres i områdene Vest-Norge og Midt-Norge, men Fiskeridirektoratet har landet på at redskapsmengden bør videreføres i 2018.

Det betyr inntil 100 teiner og ruser til sammen i Sør-Norge og inntil 400 i Vest- og Midt-Norge.

Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no