Etterlysning
Jøran Gamman har skrevet et innlegg på egen Facebook-side om hvordan han mener de svakeste i samfunnet er sviktet av politikerne i disse tider. (Foto: Privat)

Etterlyser et politisk parti som setter de svakeste først

  Nicolai Prebensen
  20. des. 2017
  22:34
Søgne-mannen Jøran Gamman la onsdag ut en etterlysning på sin egen Facebook-side. Han søker et parti som er villig til å sette barna først, og lover å gjøre en jobb for det partiet som medlem fremover. 

Her er hans tanker og etterlysning på nettet: (Gjengitt med tillatelse fra forfatteren).

Sviktet av kommunens folkevalgte

Jeg vil først og fremst takke alle i Søgne kommune for det gode arbeidet som gjøres av kommunens ansatte og folkevalgte. Jeg opplever at alle gjør så godt de kan ut i fra de forutsetninger som til en hver tid er gjeldende. Som innbygger i Søgne kommune er jeg svært fornøyd og jeg mener at min familie og meg selv vokser opp i en av de beste stedene i landet. Det er god utvikling og tilflytning her i kommunen. Det etableres nye boligfelt og vi opplever at flere og flere ønsker seg hus eller hytte i vår flotte kommune. Våre politikere er dyktige og de legger til rette for næringsutvikling og innovasjon.

- Sviktet på et punkt
På tross av alt dette føler jeg at våre folkevalgte politikere har sviktet oss på et punkt. I flere år har det blitt ropt varsku med tanke på våre barn. Vi har lenge hatt alt for få helsesøstre tilgjengelige i skolene. Det har i lang tid vært alvorlige problemer med mobbing og alt for lite hjelp å tilby. Flere har i mange år forsøkt å varsle om dårlige vilkår i barnevernstjenestene og støtteapparatene som skal sørge for at våre barn får det best mulig. Det er riktig nok blitt noe bedre, men alt for lite gjøres. Liv har gått tapt. Liv har blitt ødelagt.

Nå er kommunen atter en gang avhengig av at en domstol skal avgjøre hva som er riktig og galt. Dette mener jeg er unødvendig. Vi vet alle at det viktigste og mest aktverdige vi kan gjøre er å sørge for at våre barn har det bra. Dette bør være alles første prioritet. I alt for lang tid har kommunens ressurser blitt bundet opp i konflikter mellom kommunens ledelse og de ansatte.

- Jeg undres
Jeg undres over at våre folkevalgte har latt denne praksisen fortsette i så lang tid uten å sette en stopper for denne lekkasjen av kommunens midler, utmattelse av ansatte og tapt tid som kunne blitt brukt på å hjelpe de svakeste av oss som ikke en gang har rett til å stemme.

Vi kan ikke la dette fortsette og jeg er villig til å gjøre min del av samfunnsansvaret hvis det er et politisk parti som er villig til å sette barn først på partiprogrammet og gjennomføre endringer som sikrer at våre barn har bedre vilkår for en god og trygg oppvekst. Jeg melder meg inn og stiller på hvert møte hvis det er et parti som vil ha meg.

Til slutt vil jeg ønske alle en god jul og et godt nytt år.

Vennlig hilsen

Jøran C. Gamman
Sist oppdatert 21.12.2017 klokken 00:22 av Nicolai Prebensen

Jøran Gamman melder seg inn i det partiet som setter barna først og gjennomfører endringer som sikrer at våre barn har bedre vilkår for en god og trygg oppvekst (Foto: Privat)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no