Pressemelding fra Fiskeridirektoratet
Fiskeridirektoratet skriver i en pressemelding onsdag at ny forskrift legger opp til at turistfiskere skal dokumentere at fisket har foregått i regi av en registrert turistfiske-virksomhet når de tar fisk ut av landet. (Foto: Nicolai Prebensen)

Krav til dokumentasjon ved utførsel av fisk for turistfiskere

  Nicolai Prebensen
  20. des. 2017
  17:10
Ny forskrift legger opp til at turistfiskere skal dokumentere at fisket har foregått i regi av en registrert turistfiske-virksomhet når de tar fisk ut av landet.

Ny app under utvikling
Fiskeridirektoratet har under utvikling en registreringsapp som vil lage den nødvendige dokumentasjonen av fangsten. Denne vil imidlertid ikke være ferdig utviklet 1. januar, noe som innebærer at turistfiskere må dokumentere fiske i regi av en registrert virksomhet på annen måte.

Dette kravet til dokumentasjon gjelder for de som benytter den nye utførselskvoten på 20 kg fra årsskiftet. De som bare fører ut inntil 10 kg trenger ikke dokumentere noen tilknytning til en registrert virksomhet. 

Krav til dokumentasjonen
Tolletaten vil godta faktura eller tilsvarende legitimasjonsdokument for oppholdet utstedt til navngitt person i reisefølge eller per person. Videre må denne legitimasjonen inneholde:
  • den registrerte turistfiske-virksomhetens navn, adresse og organisasjonsnummer
  • navn på den eller de som har fisket i regi av virksomheten
  • tidsrommet for oppholdet 
  • hvor mange personer oppholdet gjelder for
Tolletaten vil også kunne akseptere en utskrift av hva den enkelte turistfisker har rapportert til virksomheten at de har fisket. En slik utskrift må angi:
  • virksomhetens identitet
  • hvem som har fisket
  • hvor mye som er fisket
Dokumentet kan skrives ut ved hjemreise, stemples og underskrives av virksomheten.

Personene som er navngitt på dokumentet må være med når fisken føres ut av landet, skriver direktoratet i pressemeldingen.

Fiskeridirektoratet har under utvikling en registreringsapp som vil lage den nødvendige dokumentasjonen av fangsten, står det i pressemeldingen. (Foto: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no