Ole Morten Ertzeid og Stian Simonsen ferdigstiller nå ryddingen av Lohnetjønn naturreservat. (Foto: Nicolai Prebensen)

Restaurerer Lohnetjønn

  Nicolai Prebensen
  17. des. 2017
  12:34
Lohnetjønn natrureservat ble opprettet i 1988 med bakgrunn i at området hadde et rikt og særpreget fugle- og dyreliv. Frem til 2007 da det ble utført graving i Lona inne på reservatet, var Lohnetjønn et yndet sted for naturfotografer og ornitologer.

Gravingen førte til at vannstanden i området sank, reservatet grodde til og mye av fuglelivet forsvant.

Vinterplass
- Før senkingen av vannstanden var Lonetjønna vinterplass for sangsvaner. Rørsanger var fast hekkefugl i Lonetjønna med flere par, etter gjengroing er den forsvunnet som hekkefugl, sier Odd Kindberg til N247.

Kindberg har fulgt området i en årrekke og er svært fornøyd med at det nå gjøres et grundig arbeide for å få tilbake området slik det opprinnelig var.

I et innspill til miljøvernavdelingen hos fylkesmannen, datert 5. oktober skriver Rune Røsstad på vegne av Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Vest-Agder at tiltak som haster i Lohnetjønna er å heve vannstanden til så høyt nivå som mulig.

- Forvaltningsplan
- Trær og busker må fjernes fra de lavtliggende partiene og en oppgravd voll langs Lona må fjernes. andre tiltak må være å verne Lohnemyra øst, en forvaltningsplan bør utarbeides og ytterligere vegetasjon bør fjernes, skriver Røsstad.

Fylkesmannen som forvaltningsmyndighet har nå bevilget midler til ryddingen og i flere uker har Ole Morten Ertzeid med ansatte og innleide ryddet området for busker og trær.

Artikkelen fortsetter under bildet.
Lohnetjønna slik den så ut før 2007. (Foto: Odd Kindberg).

- Vi har vært opp mot seks mann i arbeid og har ryddet store deler av området for trær og busker. Vi regner med å avslutte like før jul, sier Ertzeid til N247 fredag.

- Det er blitt tatt ut rundt 30-35 kubikkmeter tømmer og store mengder buskas. Dette skal kommunens antatte brenne opp. Målet er å tilbakeføre Lohnetjønn til slik den var før 2007, fortsetter han.

Ertzeid forteller om et hardt arbeide hvor mye av opprenskingen har foregått i vann.

- Mye vann
- Dette er jo et myrområde og vi har jobbet med vadere stort sett hele tiden. Det har vært vått, men vi håper at mangfoldet som var her etterhvert kommer tilbake til glede for alle. Det forrige prosjektet jeg hadde ute på Kapelløya da vi fjernet sitkagran, var litt mer følsomt enn dette. Der ute undret mange seg over at vi fjernet store flotte trær, her er det bare moro.

- Grunneiere, naboer og kommunen gleder seg alle over prosjektet og ser frem til at området kommer tilbake til den stand det var i før 2007. Det er jo et håp at mange av de artene som hekket her kommer tilbake, og igjen blir et eldorado for fotografer, ornitologer og andre interesserte, avslutter han.

Lohnetjønn naturreservat.
Sist oppdatert 17.12.2017 klokken 21:37 av Nicolai Prebensen

Dette bildet er tatt av Odd Kindberg i 1984, før senkingen av vannstanden og Lohnetjønn var vinterplass for sangsvaner. (Foto: Odd Kindberg)

- Rørsanger var fast hekkefugl i Lohnetjønn med flere par. Etter at området ble gjengrodd har den forsvunnet, sier Odd Kindberg. (Foto: Odd Kindberg)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no