- Vi har valgt å bruke den gode økonomien Søgne har, innleder FrPs Christian Eikeland da han presenter flertallets endringer i budsjettforslaget for kommunestyret. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)

Koalisjonens budsjettforslag vedtatt i kommunestyret

  Jon Aamodt
  14. des. 2017
  23:50
- Vi har valgt å bruke den gode økonomien Søgne har og bruke det handlingsrommet dette gir oss. Det nye flertallet med Senterpartiet, KrF, Høyre, Venstre og Frp vil vise enhetene at vi har god økonomi og ønsker god aktivitet i kommunen, innledet Christian Eikeland (FrP) med da kommunestyret skulle vedta budsjett og økonomiplan for de neste årene. 


Arbeiderpartiets gruppeleder Bjørn Egeli kvitterte med at det er vanskelig å være uenig i forslagene fra koalisjonen.

- Spørsmålet er om vi har råd, fortsatte han.

Sammen med SV og MDG fremmet Arbeiderpartiet sitt eget forslag til endringer i rådmannens forslag, endringer som inneholdt noen av de samme elementene som flertallskoalisjonen, men med en totalramme betydelig under det som flertallet hadde lagt fram. 

Enighet om mye
Svs representant i kommunestyret Per Kjær uttrykte glede over at alle de politiske partiene i kommunestyret tenker rimelig likt om budsjettet og mente Høyre og FrP var blitt «gode sosialister» med forslagene om satsing på skole og kultur. 

I forhold til hele budsjettet er det marginale endringer i flertallets forslag. Selv om debatten i kommunestyresalen gikk livlig, er det kun snakk om endringer i størrelsesorden en prosent av den totale rammen. 

Vedtatt
Et enstemmig kommunestyre vedtok rammen som er lagt i rådmannens innstilling til de folkevalgte. Endringene foreslått av koalisjonen ble deretter vedtatt med stemmene fra de fem partiene, mot mindretallet bestående av Ap, SV og MDG.

Verbalforslag om å benytte avsatte midler til nødboliger i 2018 og et forslag om at administrasjonen skal se etter områder sentralt i Søgne for å bygge demenssenter ble enstemmig vedtatt. 

Mot Svs stemme ble det også vedtatt å selge den kommunale brygga ved Tånevigfjorden og erstatte denne med en båtrampe og brygge i nærheten. Arbeiderpartiet fikk også flertall for et forslag om å prøve ut en metode med såkalte granulatfeller for å hindre spredning av gummigranulat fra kunstgressbaner. 

Ellers er det verdt å merke seg at flere av MDGs verbalforslag om tillegg til budsjettet ble vedtatt med ulike flertall av kommunestyret. Dette gjelder blant annet tiltak for å bekjempe den svartelistede planten parkslirekne og et forslag om å støtte frivillige lag og foreninger som vil delta i kampen mot marin forsøpling. Videre enkelte tiltak som går på å utrede ulike tiltak for å utnytte solenergi både ved store nybygg og i kommunale bygg. 

MDGs kommunestyrerepresentant i Søgne Yngvar Monstad fremmet flere forslag i budsjettdebatten torsdag og fikk flertallet i kommunestyret med på å støtte flere av forslagene. (Foto: Arkiv: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no