Jan Stubstad er ekskludert fra Søgne Høyre. (Foto: Nicolai Prebensen)

Jan Stubstad ekskludert fra Søgne Høyre

  Nicolai Prebensen
  14. des. 2017
  14:35
Leder i kontrollutvalget, Jan Stubstad er ekskludert fra Søgne Høyre. Grunnen skal i følge Fædrelandsvennen være brudd på interne etiske retningslinjer. I følge avisen var det bs.nett som først publiserte saken.

Overfor fvn.no bekrefter Stubstad å ha fått en epost fra Søgne Høyre, men sier han savner en konkret begrunnelse.

- Vet ikke hva jeg har gjort
- Der står det at jeg har brutt paragraf ti, andre ledd. Det handler om at jeg med min handlemåte skal ha skadet partiet innad eller utad, og brutt regelverk og etiske retningslinjer. Men jeg vet ikke konkret hva det er jeg har gjort, sier Stubstad til avisen.

Nestleder Ove Nodeland i Vest-Agder Høyre sier at det har vært en veldig lang prosess.

- Halvannet år
- Det begynte ikke så lenge etter forrige valg, og har pågått i halvannet år. Vi har forsøkt å finne gode løsninger. Det har vi ikke lykkes med. Derfor har lokalpartiet nå vedtatt å ekskludere ham. 

- Det går på etiske retningslinjer internt. Han har ikke gjort noe straffbart, men det handler om måten ting er sagt og gjort på, kommunikasjon og oppførsel internt. Det har ikke noe med noe han har gjort i sin rolle som leder av kontrollutvalget, understreker Ove Nodeland, og presiserer at dette handler om måten resten av Søgne Høyre oppfatter at Stubstad oppfører seg på, skriver avisen.

Jan Stubstad er leder av kontrollutvalget i Søgne kommune. Han tro ikke at eksklusjonen har sammenheng med utøvelsen av rollen som leder av utvalget. (Foto: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no