Kommunestyresalen på rådhuset på Tangvall torsdag ettermiddag og kveld.

Kommunestyremøtet live torsdag ettermiddag

  Nicolai Prebensen
  14. des. 2017
  11:37
Årets siste kommunestyremøte starter torsdag klokken 16.30 og sendes i sanntid fra kommunestyresalen i rådhuset på Tangvall. Sendingen kan følges i Nett TV-vinduet over.

Saker til behandling:
 • PS 129/17 Godkjenning av protokoll fra møte i kommunestyret 23.11.17
 • PS 130/17 Referatsaker kommunestyret 14.12.17
 • RS 21/17 Status Nærpolitireformen i Agder politidistrikt
 • RS 22/17 Oversendelse av dom - Kristiansand tingrett - Linnegrøvan 12 AS - Søgne Industrier AS - Saksnr. 17-058894TVI-KISA/29
 • RS 23/17 Melding om vedtak sak 38/17, Orientering om "rentesaken" - Returkraft A
 • RS 24/17 Melding om vedtak sak 40/17 - Møte- og arbeidsplan for 2018
 • PS 131/17 Kommunale gebyrer og priser for 2018 - Vann, avløp, renovasjon, slamtømming, leie, parkering, båthavn, havn mv
 • PS 132/17 Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018
 • PS 133/17 Rom- og funksjonsprogram for nye skoler på Tangvall
 • PS 134/17 Evaluering av ordningen med elevombud i Søgne
 • PS 135/17 Rullering av idrettens handlingsprogram 2018-2021
 • PS 136/17 Prioritering av arbeidsoppgaver i forbindelse med kommunesammenslåing
 • PS 137/17 Årsbudsjett 2018, Økonomiplan 2018-2021
Sist oppdatert 14.12.2017 klokken 19:17 av Nicolai Prebensen

Kommunestyremøtet i Søgne live torsdag ettermiddag og kveld. (Foto: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no