Songdalen rådhus onsdag ettermiddag.

Kommunestyremøtet i Songdalen direkte

  Nicolai Prebensen
  13. des. 2017
  14:18
Kommunestyret i Songdalen har sitt desembermøte onsdag klokken 16.00 på rådhuset i Songdalen. Møtet kan følges i Nett TV-vinduet over. 
Referatsaker
 • Uttalelse vedr krav om lovlighetskontroll av sak om endring av alkoholpolitiske retningslinjer og salgsbevilling til ølutsalg
 • Status Nærpolitireformen Agder politidistrikt november 2017
 • Protokoll fra representantskapsmøte i Vest-Agder-museet IKS 24.11.2017
 • Agder Energi AS - rapport - hvordan ruste seg for endringene i energibildet
 • Rapportering - skjenkebevillinger - skjenkekontroller
Saker til behandling
 • Tilstandsrapport grunnskole 2016-2017
 • Forslag til revidert forskrift for husholdningsavfall i Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla
 • Gebyrregulativ tekniske tjenester 2018
 • Søknad om erverv av kommunal tomt ved makebytte - for parseller av GNR. 104 BNR. 14 og BNR. 41 i Songdalen kommune.
 • Nedjustering av prosjektrammer 2017
 • Langsiktig utvikling av Birkelidområdet
 • Økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett 2018
 • Rullering av handlingsprogram 2017 - kommunedelplan for Idrett, Friluft og Fysisk Aktivitet
 • Kommunikasjonsplan 2017-2020


Kommunestyremøtet i Songdalen onsdag starter klokken 16.00. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no