Gruppeleder i Vest-Agder Arbeiderparti, Randi Øverland (nr. to f.v. på bildet). stilte flere spørsmål rundt fremdriften av ny videregående skole på Tangvall under fylkestingsmøtet tirsdag og onsdag. (Foto: Nicolai Prebensen)

- Vi skal bygge videregående skole i Søgne, det er det ingen tvil om

  Nicolai Prebensen
  13. des. 2017
  12:59
- Elevtallene stiger fra 2023, og det er viktig å huske at det er vedtatt at Nye Søgne videregående skole skal være et fellesskap med ny ungdomsskole på Tangvall. Ingen skal være i tvil om at dette kommer til å skje, og høyst sannsynlig som vedtaket i fylkestinget i går, er den nye skolen ferdigstilt i 2024, sa fylkesrådmann Tine Sundtoft under fylkstingsmøtet onsdag. 

Hun åpnet også for at fellesarealene kan bygges samtidig med at ny ungdomsskole bygges.

Fremdrift
«Garantien» kom etter at Arbeiderpartiets gruppeleder Randi Øverland under økonomi- og rom og funksjonsprogram-debatten for ny videregående skole stilte flere spørsmål om fremdriften i prosjektet. 

- Skal skolen ferdigstilles i 2024 er det nesten gått 10 år fra vedtak til realisering. Hva er det som skjer, spurte hun.

Fellesarealer
Øverland presiserte at det skal bygges fellesarealer for de to skolene og gjøres ikke dette samtidig med at den nye ungdomsskolen bygges vil dette bli svært fordyrende med ned og opprigging to ganger. I tillegg kan ikke Søgne kommune starte opp byggingen av ny ungdomsskole før det er avklart hvordan fellearealene bygges og finansieres.

- Byggekomiteen har jobbet ut fra at begge skolene skulle stå ferdig i 2022, og i følge SSBs tall kommer elevveksten tidligere enn i 2024. Jeg har vondt av Søgne kommune som sitter i uvissheten, sa hun og foreslo en analyse av kostnadene med to byggetrinn.

Christian Eikeland (FrP) (bildet) mente at den usikkerheten som skapes må bort.

- Kan være fornuftig
- Prosessen er i gang. Vårt parti ønsket skolene ferdig til 2022, men i denne saken er det ikke satt noe årstall. Ny videregående skole kan stå ferdig i 2022, men vi må huske at det ligger en skole der i dag. Det kan tenkes at det er fornuftig at den nye skolen bygges ferdig slik at elevene i dagens skole flytter over i ny skole, og den gamle rives for å gi plass til ny videregående skole. Hvis vi bygger samtidig må den gamle skolen rives, og hvor gjør vi da av elevene i byggeperioden, spurte han.

- Når vi får et forprosjekt vet vi mye mer om fremdrift og kan budsjettere etter det. Vi må huske at det også skal bygges flere anlegg som blant annet idrettshall og idrettsbane. Dette krever plass, og må vi rive dagens skole før ny skole er på plass kan alternativet være at elevene må i brakker. Det kan hende at ny videregående skole i 2024 kan være det riktige, avsluttet han.

Søgnetunet
Fylkestinget vedtok onsdag at oppgraderingen av Søgnetunet skal ferdigstilles innen skolestart 2019. Flere fylkestingsrepresentanter uttrykte glede over dette vedtaket, men representant Karin Hodne fra Arbeiderpartiet kom fra talerstolen med et forslag om en navnekonkurranse for skolen.


- Søgnetunet kan høres ut som et gamlehjem, og da kan planene om å få flere elever til skolen kanskje butte litt i mot, sa hun.

Det ble også nevnt at prosjektet «Grissgrendte strøk» kunne virke negativt. Representant Gro Boge Aashein (H) var raskt på talerstolen og presiserte at hun selv bodde i grissgrendte strøk, og hadde det utmerket.

Fylkesrådmann Tine Sundtoft garanterte onsdag at ny videregående skole på Tangvall vil komme. Dette etter at det ble stoilt spørsmål om fremdriften av skolen fra Aps Randi Øverland. (Foto: Skisse: Rambøll/Søgne kommune)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no